Uudiste arhiiv

Algas uus õppeaasta

Maastike elurikkuse töörühma liikmed 30. augustil 29. augustil algas Tartu Ülikoolis uus õppeaasta. Oecologicumis toimus Meelis Pärteli eestvedamisel botaanika osakonna…

EcoGrid välitööd 2022

Sel aastal jätkasime üle-eestiline katsealade võrgustiku ECOGRID välitöödega, mis hõlmab endas erinevaid looduslikke ja pool-looduslikke kooslusi nii heas kui halvas seisundid. Katsealade võrgustiku eesmärk on valideerida ja täiendada olemasolevaid kaarte, tööriistu (nt Rohemeeter) ning saada täpsem ülevaade loodusekkonna seisundist. Välitööd toimusid juulist augustini, mille käigus korjati ligikaudu 140 alalt mullaproovid (geokeemia (pH, K, P, N, C), rasvhapped, DNA), täideti elupaika kirjeldav välitööde vorm ja korjati nii maapealse rohttaimestiku kui juurte biomassi proovid. See aasta korjasime proove ühtlaselt üle Eesti mandriosa. ECOGRID võrgustiku loomist viib läbi ja välitöid koordineerib töörühma doktorant Elvi Liiv. Korjatud andmestik on aluseks vähemalt kahele doktoritööle. Välitöödele osalesid töörühma ja osakonna liikmetest Iris Reinula, Oscar Zarate ja Ene Kook. Lisaks osalesid välitöödel Maia Pruuli, Cristofer Lodeson, Kaari Uibomägi, Brita Lii Sei, Brigitta Sari, Hugo Prints, Anni Maria Pearson ja Kristjan Rooni. Suur tänu kõikidele välitöödel osalenutele!

Elvi välitöövormi täitmas.

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2023