Keskkonnaagentuuri tellimusel kaardistasid Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli teadlased aastatel 2021–2023 Eesti peamiste maismaaökosüsteemide (metsade, soode, niitude, põllumajanduslike ökosüsteemide) hüvede…