TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM

Liivi 2

50409 Tartu

landscape@ut.ee

 

Aveliina Helm

+372 5553 8679

aveliina.helm@ut.ee

 

Tsipe Aavik

+372 516 1187

tsipe.aavik@ut.ee

 

Jälgi meie töörühma ja kolleegide tegemisi botaanika osakonna Facebooki lehel.

Oecologicum