Populaarteaduslikud artiklid

Läti ülikooli ökoloogiahooneKõruse loopealnenurmenukkalvarrikas elu poollooduslikud kooslusedIgaühe loodusroad_verge_Iris

Avalikud ettekanded

2021

 • Reinula, I. (2021). Elurikkus meie ümber. Esitlus Jäneda koolis. 22.09.2021, Jäneda, Eesti.
 • Liiv, E., Reinula, I. (2021). Puhas loodus ja inimene. Matk koos loenguga Tapa gümnaasiumi õpilastele. 02.09.2021, Klooga, Eesti.
 • Prangel, E. (2021). Effects of degradation and restoration on biodiversity and ecosystem services of semi-natural grasslands. 3. ESP Euroopa konverents. 09.06.2021, Tartu, Eesti.
 • Helm, A. (2021). Methods to quantify ecosystem condition in a country-wide assessment - Estonian approach. 3. ESP Euroopa konverents. 09.06.2021, Tartu, Eesti.
 • Ranniku, I., Reinula, I., Rosenvald, A., Tillmann, V. (2021). Arutelufoorum "Sümbioosid linnaruumis" Loodusfestivali raames. 08.06.2021, Tartu, Eesti.
 • Helm, A. (2021). Hea tuleviku seemned külvame me ise. Kõne Paide Teatri aktsiooni "33 kõnet" raames. 03.06.2021, Paide, Eesti.
 • Aavik, T. (2021). A nationwide citizen science campaign in Estonia brings novel insight into the patterns of heterostyly of Primula veris. Virtuaalne ettekanne PopBio 2021 konverentsil. 27.05.2021
 • Aavik, T., Kaldra, M. (2021). Revealing the secrets of cowslips with the help of citizen scientists. Töötuba "Become a Citizen Scientist" UNESCO Läänemere Projekti koolivõrgustiku virtuaallaagris. 5.05.2021
 • Aavik, T., Kaldra, M. (2021). Nurmenukkude salajane suguelu. Teaduskooli ettekanne. 28.04.2021
 • Aavik, T., Reinula, I. (2021). Kodanikuteadusekampaania "Euroopa otsib nurmenukke.  Virtuaalne ettekanne loodusvaatluste seminaril (alates 2:10:20). 22.04.2021 
 • Aavik, T., Reinula, I. (2021). Nurmenukukampaania „Euroopa otsib nurmenukke“. Virtuaalne Rohelise kooli seminar "Elurikkuse tundmaõppimine, loodusvaatlused ja harrastusteadus". 31.03.2021
 • Aavik, T. (2021). Citizen scientists help to reveal the secret sex life of cowslips. Tartu ülikooli botaanika osakonna veebiseminar. 11.03.2021
 • Helm, A. (2021). Põllumajandus kui ökosüsteemi osa. Ettekanne EPKK Keskkonnafoorumil 2021: Põllumajandust mõjutavad keskkonnapoliitikad. 02.03.2021
 • Aavik, T. (2021). Detecting change through counting cowslips. Veebiseminar Plantife'i kampaania "Spring into action" raames. 27.02.2021
 • Helm, A. (2021). Globaalmuutused, looduskeskkond ja inimene. Veebiseminar Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni (EENA) algatuse "Roheline ja hooliv maailm" raames. 11.02.2021 (tagasiside Pärnu Postimehes - Kuulajate infojanu lõi pahviks)

2020

 • Kaldra, M., Träger, S., Aavik, T. (2020). The role of heterostyly for maintaining genetic diversity in Primula veris populations. Ettekanne Briti Ökoloogiaseltsi virtuaalsel aastakonverentsil, 14.-18.12.2020.
 • Reinula, I., Träger, S., Aavik, T. (2020). The influence of landscape features on the gene flow of Primula veris in landscapes with contrasting grassland connectivity. Ettekanne Briti Ökoloogiaseltsi virtuaalsel aastakonverentsil, 14.-18.12.2020.
 • Helm., A. (2020). Estonian case study: introduction of result-based agri-environmental measures into Estonian CAP strategic plan 2021-2027. Ettekanne tulemuspõhiste meetmete rakendamise töörühmale projekti Waterdrive raames, 25.11.2020.
 • Helm., A. (2020). Võlad, muutused ja hea tuleviku võimalused. Ettekanne Keskkonnainvesteeringute Keskuse 20. sünnipäeval, 24.11.2020, Tallinn, Eesti.
 • Helm., A. (2020). Globaalne looduskeskkond, kliimamuutus ja inimene. Ettekanne Tartu Ülikooli Rahvusvaheliste suhete ringi seminaril, 17.11.2020, Tartu, Eesti.
 • Reinula., I. (2020). Genetic diversity of grassland plants in response to landscape change. Ettekanne Tartu Ülikooli Botaanika osakonna doktorantide konverentsil, 6.11.2020, Tartu, Eesti.
 • Helm., A. (2020). Elurikkus looduse hüvede tagajana: ökosüsteemide tolmeldamisväärtused, ökosüsteemid liigirikkuse ja genofondi hoidjana ning liikide elupaikade tagajana. Ettekanne ELME projekti ökosüsteemiteenuste hindamise-kaardistamise seminaril, 29.10.2020, Tartu, Eesti.
 • Helm., A. (2020). Eesti niitude seisund ja olulisus looduse hüvede pakkujana. Ettekanne ELME projekti ökosüsteemiteenuste hindamise-kaardistamise seminaril, 29.10.2020, Tartu, Eesti.
 • Helm., A. (2020). Looduse hüved ehk ökosüsteemiteenused – kellele ja milleks? Elurikkuse hoidmise olulisus ja väärtustamine ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni kaudu. Ettekanne ELME projekti ökosüsteemiteenuste hindamise-kaardistamise seminaril, 29.10.2020, Tartu, Eesti.
 • Helm., A. (2020). Igaühe looduskaitse. Kõne TedxTallinn 2020: Käänagu taga üritusel. 26.09.2020, Tallinn, Eesti.
 • Helm., A. (2020). Elurikkuse ja loodushüvede koostöökogu (IPBES) järeldustest elurikkuse strateegiani. Ettekanne Euroopa Liidu koordinatsioonikogu koosolekul, 14.09.2020, Pärnumaa, Eesti.
 • Helm., A. (2020). Keskkond teehoiul ja alternatiivid umbrohutõrjel. Ettekanne riigiteede hooldajate suvepäevadel, 26.08.2020, Järveveere, Eesti.
 • Helm., A. (2020). Vesi ja toit. Ettekanne Metsaülikoolis, 22.08.2020, Kääriku, Eesti.
 • Helm., A. (2020). Elurikkuse ja loodushüvede koostöökogu (IPBES) järeldustest elurikkuse strateegiani. Kus asub Eesti? Looduskaitsekonverents, 13.08.2020. Kuressaare, Eesti.
 • Helm., A. (2020). Being an architect in the Anthropocene. Ettekanne noorte arhitektide suvekoolis Apathy, 11.08.2020, Valga, Eesti.
 • Kaldra, M., Reinula, I. (2020). Elurikkus meie ümber. Ettekanne noore looduskaitsja laagris Ojaäärse loodusmajas Lahemaal. 07.08.2020, Ojaäärse loodusmaja, Eesti.
 • Aavik, T. (2020). Eesti niidukooslused 21. sajandil: kellele? miks? kuidas? Ettekanne keskkonnaministeeriumis poollooduslike koosluste jätkusuutliku majandamise tagamise analüüsi tutvustuse raames. 13.03.2020, Tallinn.
 • Helm, A. (2020). Looduspõhised rakendused roheleppe täitmiseks. Ettekanne Riigikantseleile Tartu Ülikoolis. 06.03.2020, Tartu, Eesti.
 • Träger, S., Reinula, I., Holderegger, R., Helm, A., Aavik, T. (2020). Limited effects of woody overgrowth on genetic diversity and structure of Primula veris in semi-natural grasslands. 4th Annual Meeting in Conservation Genetics. From Genomes to Application. 26.02.2020-28.02.2020. Frankfurt, Saksamaa.
 • Reinula, I. (2020). Kas meie kaitseme elurikkust või kaitseb elurikkus meid? Ettekanne Aegviidu koolis. 21.02.2020, Aegviidu, Eesti.
 • Helm, A. (2020). Riigikogu istungi arutelu "Mets muutuva kliima tingimustes". Ettekanne istungil. 20.02.2020, Tallinn, Eesti.
 • Kaldra, M., Reinula, I. (2020). Kas meie kaitseme elurikkust või kaitseb elurikkus meid? Keskkonnaürituste sari Roherännak. 19.02.2020, Rakvere, Eesti.
 • Träger, S. (2020). Landscape genetic analysis of Primula veris in Estonian alvar grasslands. Tartu Ülikooli botaanika osakonna seminar, 13.02.2020, Tartu, Eesti.
 • Helm, A. (2020). Igaühe loodushoid - mis see on. Ettekanne Tartu Rotary klubis, 10.02.2020, Tartu, Eesti.
 • Helm, A. (2020). Tulemuspõhised meetmed. Ettekanne Maaeluministeeriumis, 29.01.2020, Tallinn, Eesti.
 • Helm, A. (2020). Põllumajandusest elurikkuse kao ja kliimamuutuse valguses. Põllumajandusmaa elurikkuse teemapäev, 21.01.2020, Tallinn, Eesti.
 • Prangel, E. (2020). Effects of grassland restoration on biodiversity and ecosystem functions. Tartu Ülikooli botaanika ja zooloogia osakonna doktorantide konverents, 17.01.2020, Tartu, Eesti.

 

2019

 • Helm, A. (2019). How historical land-use can guide conservation and restoration. BES annual meeting. 10.-13.12.2019, Belfast, Suurbritannia.
 • Helm, A. (2019). Kuidas maanteed on seotud elurikkuse hoidmisega? Teefoorum. 4.12.2019, Paide, Eesti.
 • Träger, S., Öpik, M., Vasar, M., Wilson, S. D. (2019). Species richness in roots along an arctic elevation gradient. DarkDivNet workshop, 20.-23.11.2019, Tartu, Eesti.
 • Helm, A. (2019). Dark diversity in conservation and restoration? DarkDivNet workshop, 20.-23.11.2019, Tartu, Eesti.
 • Helm, A. (2019). Linnad, kliima ja elurikkus. Keskkonnaameti töötajate koolitus. 14.11.2019, Tartu, Eesti.
 • Prangel, E. (2019). Kuidas mõjutavad taastamistööd loopealsete liigirikkust ja ökosüsteemiteenustekättesaadavust? RMK looduskaitsekonverents, 4.-5.11.2019, Pärnu, Eesti.
 • Helm, A., Kohv, K. (2019). Teadus ja praktika ökoloogilisel taastamisel. RMK looduskaitsekonverents, 4.-5.11.2019, Pärnu, Eesti.
 • Helm, A. (2019). Igaühe looduskaitse - võimalused ning ohud. RMK looduskaitsekonverents, 4.-5.11.2019, Pärnu, Eesti.
 • Prangel, E. (2019). Restoring grasslands for increasing biodiversity and creating ecosystem service hotspots. Ecosystem Services Partnership (ESP) 10th World Conference, 20.-25.10.2019, Hannover, Saksamaa.
 • Helm, A. (2019). Importance of historical land-use and habitat continuity in assessing ecosystems and their services. Ecosystem Services Partnership (ESP) 10th World Conference, 20.-25.10.2019, Hannover, Saksamaa.
 • Helm, A., Mardiste, P., Kanger, L., (2019). Ökonägemused. Miks kliimakriisi pole veel lahendatud? Ajakiri Vikerkaar arautelupaneel. Tartu Genialistide klubi. 25.09.2019, Tartu, Eesti.
 • Helm, A. (2019). Kliima- ja keskkonnakriis - millest kogu see kära? Teadlaste Öö Festivali AHHAA teaduskohvik, 24.09.2019, Tartu, Eesti.
 • Reinula, I. (2019). Miks on taimedele vaja geneetilist mitmekesisust ja miks peaksid Sina sellest hoolima? Teadlaste Öö Festivali AHHAA teaduskohvik, 23.09.2019, Haapsalu, Eesti.
 • Helm, A. (2019). Linnaloodus ja igaühe looduskaitse - miks on aeg igaühel loodust kaitsta ja kuidas seda teha? Võru Elurikkuse Festival "Roheline Võru", 13.09.2019, Võru, Eesti.
 • Helm, A., (2019). Sissejuhatus kliimamuutuste teemasse parlamendierakondade esimeeste debatil. Arvamusfestival. 11.08.2019, Paide, Eesti.
 • Helm, A., Shogenov, K., Liira, M., Tammiste, L. (2019). Kuidas süsinik liigub ja kuidas ta kinni püüda? Paneelarutelu. Lühiülevaade paneelist. Arvamusfestival, Hea kliima ala. 9.08.2019, Paide, Eesti.
 • Ukrainski, K., Helm, A., Tammaru, T., Vassil, K. (2019). Kasvu piirid. Paneelarutelu. Arvamusfestival. 9.08.2019, Paide, Eesti.
 • Helm, A., (2019). Toidutootmine elurikkuse kao ja kliimakriisi valguses - milleks valmis olla? Tartumaa Põllumeeste Liidu üldkogu, 29.06.2019, Eesti.
 • Helm, A., (2019). Igaühe looduskaitse - mis see on? Ajakirjanike looduskool 2019 Alutaguse rahvuspargis, 10.06.2019, Iisaku, Eesti.
 • Helm, A., (2019). Pärandkooslustest 2014 ja 2019. Projekti LIFE to Alvars lõpuseminar. 10.06.2019, Eesti.
 • Helm, A., (2019). Igaühe looduskaitse – miks on aeg igaühel loodust kaitsta ja kuidas seda teha? Rohelise kooli konverents, 5.06.2019, Tallinn, Eesti.
 • Reinula, I., Träger, S., Hernández-Agramonte, I.M., Helm, A., Aavik, T. (2019). The impact of landscape change on the genetic diversity of the grassland plant Primula veris. The 32nd Conference of the Plant Population Biology Section of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland (GfÖ), 23.05-25.05.2019, Varssavi, Poola.
 • Helm, A. (2019). Igaühe looduskaitse - kas võimalik ja mõttekas? Looduskultuuri seminar "Loodushoiu tulevik", 5.04.2019, Tallinn, Eesti.
 • Helm, A. (2019). Igaühe looduskaitse – mis see on? loodusõhtu Karula Rahvuspargis, 3.04.2019, Ähijärve, Eesti.
 • Helm, A. (2019). Eesti põllumajandus ja elurikkus. Ettekanne Maaeluministeeriumi ametnikele. 28.03.2019, Tallinn, Eesti.
 • Helm, A. (2019). Igaühe looduskaitse – teooriast tegudeni. Loodusõhtu Lahemaa Rahvuspargis, 28.03.2019, Lahemaa, Eesti.
 • Helm, A. (2019). Igaühe looduskaitse. MTÜ Tipu Looduskooli loodusõhtu, 12.03.2019, Viljandi, Eesti.
 • Arjus, T., Bachmann, K., Helm, A., Pae, K., Virkus, K., Valner, R. (2019). Kliimamuutustega võitlemine ja kohanemine Eestis. "Liginull" vestlusõhtu, 11.03.2019, Tartu, Eesti.
 • Helm, A. (2019). Looduskaitsekuu teema tutvustus "Igaühe looduskaitse - teooriast tegudeni". Keskkonnaharidustöötajate ja keskkonnaametnike koolitus, 6.03.2019, Tartu, Eesti.
 • Reinula, I. (2019). Key to unlock the secrets of Cowslip. Tartu Ülikooli botaanika ja zooloogia osakonna doktorantide konverents, 18.01.2019, Tartu, Eesti.
 • Helm, A. (2019). 21. sajandi Tartu. Tartu linna teemapäev "Linn, loodus, aiandus", 3.01.2019, Tartu, Eesti.

 

2018

 • Kasari, L., Holm, A. & Helm, A. (2018) Grassland restoration in Estonia: aims, methods and implications for biodiversity. Society of Ecological Restoration Europe Conference, 9.–13. september 2018, Reykjavik, Island. 
 • Kasari, L., Holm, A., Prangel, E., Hernández-Agramonte, I.M. & Helm, A. (2018) LIFE to Alvars - large-scale grassland restoration in Estonia. Best practice and socio-economic implications. 5. Euroopa Looduskaitsebioloogia Kongress, 12.–15. juuni, Jyväskylä, Soome.
 • Helm, A. (2018). Drivers of change in the status and trends of biodiversity and nature’s contributions to people. Session: A quick guide to IPBES, with special reference to the Europe Central Asia Assessment. 5th European Congress of Conservation Biology, 12-15.06.2018, Jyväskylä, Finland.
 • Helm, A., Vasar, M., Neuenkamp, L., Zobel, M. (2018). Extinction debt of mycorrhizal fungi on declining grasslands?. Nordic Oikos Conference. Trondheim, Norway.
 • Helm, A. (2018). Estonian grasslands – for whom and why? 13th Estonian Ecology Conference, Tartu
 • Helm, A. (2018) Nature and people in changing world. Tartu Rotary Club, 26.10.2018 (ca 25 osalejat).
 • Helm, A. (2018) Biodiversity in Anthropocene. Conference on Environmental Education, Ministry of Environment, 24-25.10.2018. Presentation and panel debate (ca 170 osalejat).
 • Helm, A. (2018) 21st century – century of ecology. Presentation during Researchers Night at Tartu, 28.09.2018 (ca 30 osalejat).
 • Helm, A. et al. (2018). Participant in a panel «Academic freedom and how to ensure it ». Estonian opinion festival. 20.08.2018 (ca 60 osalejat).
 • Helm, A. (2018) Why we need wooded meadows? Summer school of Estonian Fund For Nature, 20.07.2018 (ca 20 osalejat). VIDEO
 • Helm, A. (2018) Urban nature – for whom and why. Seminar during the public lectures series “Evenings in the university town“, 19.07.2018, Tartu (ca 30 osalejat).
 • Helm, A. 2018) Urban biodiversity. Interreg project NATTOURS public seminar, Tallinn, 07.06.2018 (ca 60 osalejat). VIDEO
 • Helm, A. (2018) Biodiversity and agriculture: IPBES ECA assessment. European Nature Conservation Agencies (ENCA) annual meeting, Tallinn, Ministry of Environment, 25.05.2018. 
 • Helm, A. (2018) Why biodiversity keeps declining and how to mitigate it? Joint seminar of Estonian Planners Society and Ministry of Environment. Tallinn, 24.04.2018 (ca 70 osalejat).
 • Helm, A. et al. (2018) Keskkonnamüütide väetis ja väetus. Tallinn Music Week (TMW) public panel debate about myths in environmental protection. 3.04.2018 (ca 40 osalejat). VIDEO

2017

 • Helm, A. (2017). Ettekanne: "Pärimusteadmiste olulisus looduskaitses ja ökoloogias“, 10.10.2017, Kirjandusmuuseum, Tartu
 • Helm, A. (2017). Arvamusfestival, arutelupaneeli „Igaühe Looduskaitse“ osaleja, 11.08.2017
 • Helm, A. (2017). Ettekanne: „Linnaloodus ja selle olulisus“. Eesti Looduskaitse Seltsi Elva osakond, 29.04.2017
 • Helm, A. (2017). Ettekanne „Time-lagged community dynamics in semi-natural grasslands, implications for restoration and conservation“, Aarhus’i Ülikool, Taani, 21.02.2017.

2016

 • Helm, A. (2016). Ettekanne „Elurikkus ja selle kaitse“ Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna seminaril, 02. detsember 2016, Läänemaa, Eesti
 • Helm, A. (2016). Tippkeskuse EcolChange avalik loeng: „Restoration of Estonian alvar grasslands: methods, results and challenges“, 24.11.2016, Tartu Ülikool, Tartu
 • Helm, A. (2016). Loodusõhtu, Aveliina Helm: „Elurikkus ja looduskaitse linnas“, 9.11.2016, Tartu Loodusmaja.

2015 ja varem

 • Helm, A. (2015). Vestlusõhtu loodusteadlasega: „Kas inimene rikastab või rikub loodust“ 30.11.2015, Tartu Ülikooli Loodusmuuseum
 • Kasari, L., et al. & Helm, A. (2015) Does habitat size influences the functional diversity similarly to species richness? Rahvusvahelise Taimkatteassotsiatsiooni (IAVS) 58. sümpoosion, 19.–24. juuli 2015, Brno, Tšehhi
 • Helm, A. (2015). Ettekanne Eesti looduse elurikkusest välisajakirjanikele. Laelatu, 21.05.2015
 • Helm, A. (2015). Ettekanne koosluste taastamisest Tartu Ülikooli välisteadlastele, Saaremaa 17.05.2015
 • Helm, A. (2015). Ettekanne „Biodiversity on grasslands“. Helsingi Ülikooli metapopulatioonide ökoloogia töörühma seminari avalike loengute päev Tartus 4.05.2015
 • Helm, A. (2015). Ettekanne „Geneetiline mitmekesisus“ Keskkonnaministeeriumi koostööseminaril, 03.2015, Tallinn, Eesti
 • Helm, A. (2015). Ettekanne “Poollooduslike koosluste mitmekesisus ja selle kaitse” seminaril “Poollooduslike koosluse elustiku mitmekesisus” kohalikele maaomanikele. 28. aprill 2015, Kuressaare, Eesti
 • Helm, A. (2014). Ettekanne "Eesti loopealsed teadlaste silme läbi", Muhu, projekti "Elu alvaritele" seminar kohalikele maaomanikele ja projektis osalevatele taastajatele, 11.12.2014
 • Helm, A. (2014). Keskkonnaameti töötajate koolituspäev, ettekanne „Millest sõltub koosluste liigirikkus? Inimese, maastiku ning maakasutuse ajaloo roll“, 25.11.2014, Tartu, Eesti 
 • Helm, A. (2014). „Life to Alvars“ (Elu Alvaritele) loopealsete taastamise projekti raames koosluste taastajate koolitamine, 21-22.11.2014, Saaremaa, Eesti 
 • Helm, A. (2014). Ettekanne „21. sajandi taimeteadus“, esinemine „Teadlaste Öö“ raames Põlva Põhikooli õpilastele ja õpetajatele, 24.09.2014, Põlva, Eesti 
 • Kasari, L., Takkis, K., Saar, L. & Helm, A. (2014) Increase in species richness and functional diversity after habitat degradation and fragmentation. Rahvusvahelise Taimkatteassotsiatsiooni (IAVS) 57. sümpoosion, 1.–5. september 2014, Perth, Austraalia
 • Helm, A. (2014). Pärandkoosluste looduse õppepäev poollooduslike koosluste hooldajatele ja teistele huvitatud kodanikele Saaremaal. Korraldaja Eesti Looduskaitse Seltsi Saaremaa osakond. 14.06.2014, Saaremaa, Eesti. 
 • Helm, A. (2013). Loopealsete hooldus ja taastamine, poollooduslike koosluste hooldajate suursümpoosium, 19.10.2013, Lihula, Eesti
 • Helm, A. (2013). Loopealsete hooldusest, koolitus keskkonnaameti ja PRIA töötajatele, 28-29.08.2013, Läänemaa, Eesti
 • Kasari, L., Takkis, K., Saar, L. & Helm, A. (2013) Which plant species are ‘winners’ in degraded grassland habitats? Maateaduste ja ökoloogia doktorikooli 2. rahvusvaheline konverents, 16.–17. mai 2013, Tallinn, Eesti.
 • Helm, A. (2013). Kutsutud esineja Göttingeni Ülikooli seminaril „East meets West”. 03.2013, Göttingen, Saksamaa
 • Helm, A. (2013). Tippkeskuse FIBIR avalik loeng: Extinction debt: what do we know? 04.2013, Tartu
 • Helm, A. (2012). Loopealsete hooldus ja taastamine, infopäev maaomanikele, 10.11.2012, Saaremaa, Eesti
 • Helm, A. (2012). Loopealsete hooldus ja taastamine, infopäev maaomanikele, 09.11.2012, Hiiumaa, Eesti

Meediakajastus

2021

2020

2019

2018

2017

2016 ja varem