IGAÜHE LOODUSKAITSE, ELURIKKUST SOOSIV MAAKASUTUS (MAANTEED, ÕUEALAD, LINNAD, PÄIKESEPARGID)

TAASTAV PÕLLUMAJANDUS

  • Helm, A., Takkis, K., Riibak, K., Prangel, E., Devalez, J., Keerberg, L., Meriste, M., Trepp, R., Vahter, T., Vain, S., Aavik, T. (2020). Loodusliku elurikkuse säilitamine põllumajandusmaal. Projekti lõpparuanne. Koostatud Maaeluministeeriumile programmi „Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2015 – 2021“ lepingu nr 73 raames. Tartu Ülikool, Ökoloogia ja Maateaduste Instituut.
  • EASAC (2022). Euroopa akadeemiate teadusnõukoja raport. Taastav põllumajandus Euroopas. (Regenerative agriculture in Europe). Üheks aruande koostajaks oli töörühma teadur Krista Takkis.

LOODUSE HÜVED EHK ÖKOSÜSTEEMITEENUSED EESTI MAASTIKES

PÄRANDNIITUDE JA MAASTIKE TAASTAMINE JA HOOLDUS

ROHEPÖÖRE RIIGI TASANDIL JA KOHALIKES OMAVALITSUSTES

Elurikkuse ja loodushüvede koostöökogu (IPBES) aruannete eestikeelsed tõlked

  • IPBES (2019): Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. S. Díaz, J. Settele, E. S. Brondízio E.S., H. T. Ngo, M. Guèze, J. Agard, A. Arneth, P. Balvanera, K. A. Brauman, S. H. M. Butchart, K. M. A. Chan, L. A. Garibaldi, K. Ichii, J. Liu, S. M. Subramanian, G. F. Midgley, P. Miloslavich, Z. Molnár, D. Obura, A. Pfaff, S. Polasky, A. Purvis, J. Razzaque, B. Reyers, R. Roy Chowdhury, Y. J. Shin, I. J. Visseren-Hamakers, K. J. Willis, and C. N. Zayas (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany.
    Elurikkuse ja loodushüvede koostöökogu (IPBES) globaalse aruande kokkuvõte eesti keeles
    Loe ka ingliskeelset originaaldokumenti

 

 

 

Kuvatõmmis 2024-05-07 135506
Paikesepark_analyys
Kuidas kodumuru elurikkust toetab ELF2021 2
RegenerativeAgriculture_2022_cover_small2
Euroopa  riikide  kogemus  maismaaökosüsteemide teenuste rahalisel hindamisel
Loopealsete taastamine report
elme-ost-baastasemed_l6pparuanne_14-06-21-pages-1
Elurikkuse säilitamine põllumajandusmaal project report 2020
ARUANNE_2020_Riigiteede_niidetavate_pindade_ja_hekkide_korrashoid_2
poollooduslike koosluste ökoloogilise toimimise hinnang
LIFE project report
loopealsed ja kadastikud
poollooduslike koosluste analüüs
Elurikkuse ja loodushüvede koostöökogu (IPBES) globaalse aruande kokkuvõte
Elurikkuse ja loodushüvede koostöökogu (IPBES) Euroopa aruande kokkuvõte