Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühma juhivad Dr. Tsipe Aavik ja Dr. Aveliina Helm. Töörühma tegemistesse annavad olulise panuse järeldoktorandid, doktorandid, magistrandid ning bakalaureusetudengid. Meie töögrupiga on oodatud liituma tudengid ja järeldoktorandid, keda huvitavad teadmised elurikkuse kaitsest ja taastamisest.