Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühma juhivad makroökoloogia kaasprofessor Tsipe Aavik ja taastamisökoloogia professor Aveliina Helm. Töörühma tegemistesse annavad olulise panuse järeldoktorandid, doktorandid, magistrandid ning bakalaureusetudengid.

BMT -1148