Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühma juhivad taastamisökoloogia professor Aveliina Helm ja makroökoloogia kaasprofessor Tsipe Aavik. Töörühma tegemistesse annavad olulise panuse teadurid, nooremteadurid, magistrandid ning bakalaureusetudengid.

BMT -1148