BMT -0425

Oliver Kalda

Elurikkuse ja ökoloogilise jätkusuutlikkuse nooremteadur

oliver.kalda@ut.ee

Eluirikkaid maastikke asustavad taime-, sambla- ja seeneliikide kõrval ka paljud loomad. Minu huvid on seotud neist nahkhiirtega. Nahkhiirigi ohustavad järjest suureneva inimmõju tingimustes mitmed ohuteguri, olgu nendeks siis elupaikade kvaliteedi langus maastike ühtlustumise tagajärjel või uue ohuna elektri tootmiseks püstitavad tuulegeneraatorid, millega võib kaasneda märkimisväärne hukkumisrisk. Oma doktoritöös uurin nahkhiirte mitmekesisust maastikes ning katsun leida meetmeid inimmõjude leevendamiseks. Püüan leida viise tegemaks hästi informeeritud maastiku planeerimise otsuseid, et saaksime toad valgena hoida, kuid jätaksime ka öistele asukatele ruumi. Minu juhendaja on Aveliina Helm.

Vaata ka minu CV’d Eesti Teadusportaalis