BMT -0179

Linda Pall

Taastamisökoloogia spetsialist 

linda.pall@ut.ee

Oma igapäevatöös tegelen maastike elurikkuse töörühma teadusprojektide ning laboritööga. Oma Magistritöö raames uurisin Lääne-Eesti loopealsete funktsionaalse ja liigilise mitmekesisuse taastumist. Seega paelub mind taastamisökoloogia ja bioloogiline mitmekesisus ning seda huvi ja teadmisi saan kasutada ka oma igapäevatöös.