Tõnis Tamme

Tõnis Tamme

Bakalaureusetudeng

tonis.tamme@ut.ee

Minu lõputöö otsib vastust tolmeldamise hüve üleüldine olulisusele ja küsimustele, kui palju põllukultuure kui ka looduslikke taimi sõltub tolmeldamise hüvest nii maailmas, Euroopas kui ka Eestis ning mis on selle rahaline väärtus ja kui suured majanduslikud kahjud kaasneksid tolmeldamise hüve kättesaadavuse vähenemise või kadumise korral? Minu juhendajateks on Aveliina Helm ja Elisabeth Prangel.