BMT -0475

Krista Takkis

Oma töös uurin ühelt poolt maastiku ajaloo ja struktuuri ning teiselt poolt keskkonnatingimuste mõju taimekooslustele – nende liigirikkusele, liigilisele koosseisule, populatsioonide seisundile ja koosluste taastumisele taastamise järgselt. Eelkõige uurin neid nähtuseid Eesti loopealsete näitel, aga ka põllumajandusmaastikes. Samuti huvitab mind, kuidas on taimede tunnused seotud muutustega maastikus ja keskkonnas ning milliste tunnustega liigid on neile muutustele rohkem või vähem vastuvõtlikud.

 • Massante, J.C., Götzenberger, L., Takkis, K., Hallikma, T., Kaasik, A., Laanisto, L., Hutchings, M.J., Gerhold, P. 2019. Publisher Correction: Contrasting latitudinal patters in phylogenetic diversity between woody and herbaceous communities. Scientific Reports 9: 7917.
 • Massante, J.C., Götzenberger, L., Takkis, K., Hallikma, T., Kaasik, A., Laanisto, L., Hutchings, M.J., Gerhold, P. 2019. Contrasting latitudinal patters in phylogenetic diversity between woody and herbaceous communities. Scientific Reports 9: 6443.
 • Takkis, K., Kull, T., Hallikma, T., Jaksi, P., Kaljund, K., Kauer, K., Kull, T., Kurina, O., Külvik, M., Lanno, K., Leht, M., Liira, J., Melts, I., Pehlak, H., Raet, J., Sammet, K., Sepp, K., Väli, Ü., Laanisto, L. 2018. Drivers of species richness and community integrity of small forest patches in an agricultural landscape. Journal of Vegetation Science 29(6): 978-988.   
 • Takkis, K., Tscheulin, T., Petanidou, T. 2018. Differential effects of climate warming in the nectar secretion of early- and late-flowering Mediterranean plants. Frontiers in Plant Science 8: 874. 
 • Price, J.N., Tamme, R., Gazol, A., de Bello, F., Takkis, K., Uria Diez, J., Kasari, L., Pärtel, M. 2017. Within-community environmental variability drives trait variability in species-rich grasslands. Journal of Vegetation Science 28(2): 303-312.
 • Kasari, L., Saar, L., de Bello, F., Takkis, K., Helm, A. 2016. Hybrid ecosystems can contribute to local biodiversity conservation. Biodiversity and Conservation 25(14): 3023-3041.
 • Takkis, K., Tscheulin, T., Tsalkatis, P., Petanidou, T. 2015. Climate change reduces nectar secretion in two common Mediterranean plants. Annals of Botany PLANTS 7: plv111.
 • Dallimer, M., Jacobsen, J.B., Lundhede, T.H., Takkis, K., Giergiczny, M., Thorsen, B.J. 2015. Patriotic values for public goods: transnational trade-offs for biodiversity and ecosystem services. BioScience 65(1): 33-42.  
 • Reitalu, T., Helm, A., Pärtel, M., Bengtsson, K., Gerhold, P., Rosén, E., Takkis, K., Znamenskiy, S., Prentice, H.C. 2014. Determinants of fine-scale plant diversity in dry calcareous grasslands within the Baltic Sea region. Agriculture, Ecosystems & Environment 182: 59–68. 
 • Takkis, K., Pärtel, M., Saar, L., Helm, A. 2013. Extinction debt in a common grassland species: immediate and delayed responses of plant and population fitness. Plant Ecology 214(7): 953–963.  
 • Gazol, A., Tamme, R., Takkis, K., Kasari, L., Saar, L., Helm, A., Pärtel, M. 2012. Landscape- and small-scale determinants of grassland species diversity: direct and indirect influences. Ecography 35(10): 944–951.  
 • Saar, L., Takkis, K., Pärtel, M., Helm, A. 2012. Which plant traits predict species loss in calcareous grasslands with extinction debt? Diversity and Distributions 18(8): 808–817.
 • Helm, A., Oja, T., Saar, L., Takkis, K., Talve, T., Pärtel, M. 2009. Human influence lowers plant genetic diversity in communities with extinction debt. Journal of Ecology 97: 1329–1336.