BMT -0442

Elvi Liiv

Doktorant

elvi.liiv@ut.ee

Oma doktoritöös uurin jätkusuutlike maastike hoidmist ja taastamist. Tuvastan muutusi ja vajakajäämisi Eesti maastike looduse hüvede pakkumises ja uurin, kuidas on viimase 50 aasta jooksul muutnud looduse hüvede pakkumine. Aitan välja töötada parimaid looduspõhiseid lahendusi, mis aitaksid põimida elurikkuse ja looduse hüvede seidundi parandamise ning tootmise peamiselt erinevatel põllumajanduslikel otstarvetel kasutatavates maastikes. Analüüsin peamiste looduspõhiste lahendusete toimivust tuginedes põhjalikule andmestikule ja kasutan saadud andmeid üle-eestiliste mudelite koostamiseks. Ühtlasi otsin viise, kuidas haarata olulisi sidusrühmi maastikuplaneerimisse ja täiendan seniseid ruumiliselt täpseid rakendusi ning aitan luua personaliseeritud maaksutussoovituste süsteemi. Minu juhendaja on Dr. Aveliina Helm.