Elvi Liiv 2

Elvi Liiv

Minu uurimusalaks on jätkusuutlike maastike hoidmine ja taastamine. Doktoritöö raames tuvastan muutusi ja vajakajäämisis Eesti maastike looduse hüvede pakkumises ja uurin, kuidas on viimase 50 aasta jooksul muutnud looduse hüvede pakkumine, ning, millised on võimalikud tulevikustsenaariumid muutuva kliima ja maakasutuse tingimustes. Otsin ja töötan välja parimaid looduspõhiseid lahendusi, mis aitaksid põimida elurikkuse ja looduse hüvede seidundi parandamise ning tootmise peamiselt erinevatel põllumajanduslikel otstarvetel kasutatavates maastikes. Analüüsin peamiste looduspõhiste lahendusete toimivust, tuginedes põhjalikule andmestikule ja kasutan saadud andmeid üle-eestiliste mudelite koostamiseks. Ühtlasi otsin viise, kuidas haarata olulisi sidusrühmi maastikuplaneerimisse ja täiendan seniseid ruumiliselt täpseid rakendusi ning aitan luua personaliseeritud maaksutussoovituste süsteemi. Minu juhendajaks on Aveliina Helm.