BMT -0827

Aveliina Helm

Professor, töörühma juht

aveliina.helm@ut.ee
+372 5553 8679

Minu teadustöö keskendub elurikkuse kaitse ja taastamisega seotud valdkondadele. Uurin koosluste ajaloolise ning tänapäevase ruumilise struktuuri ning inimtegevuse mõju nende liigirikkusele, liigilise koosseisule ning liikide tunnustele. Eelkõige huvitun sellest, millised liigid, ökosüsteemid ning looduse funktsioonid ja hüved kiirelt muutuvate keskkonnatingimuste ja inimmõju tõttu enim ohustatud ning kuidas tagada elurikkuse ja meile oluliste looduse hüvede püsimine ka tulevikus. Osalen aktiivselt looduse taastamise ja kaitsega seotud ettevõtmistes ja projektides ning püüan panustada riigi ja omavalitsuste tasandil keskkonnavaldkonna edendamisse ning teavitustöösse.