BMT -0827

Aveliina Helm

Professor, töörühma juht

aveliina.helm@ut.ee
+372 5553 8679

Minu teadustöö keskendub elurikkuse kaitse ja taastamisega seotud valdkondadele. Uurin koosluste ajaloolise ning tänapäevase ruumilise struktuuri ning inimtegevuse mõju nende liigirikkusele, liigilise koosseisule ning liikide tunnustele. Eelkõige huvitun sellest, millised liigid on tänapäeval kiirelt muutuvate keskkonnatingimuste tõttu enim ohustatud ning kuidas tagada elurikkuse püsimine ka tulevikus. Viimastel aastatel olen aktiivselt osalenud ka koosluste taastamisega seotud ettevõtmistes, neist olulisim on Eesti loopealsete taastamise projekt "Elu alvaritele", mille raames puhastatakse võsast 2500 hektarit Eesti väärtuslikke looalasid.