Eesti ökosüsteemide ja nende teenuste baastasemete hindamine ja kaardistamine

Kestvus: 2018-2020 juuli

Projekti käigus töötame välja Eesti oludesse sobivaim metoodika Eesti metsade, soode, niidukoosluste ja põllumajanduslike ökosüsteemide seisundi hindamiseks ning valitud looduse hüvede (ökosüsteemiteenuste) baastasemete fikseerimiseks. Töö käigus tuvastatakse oluliseimad looduse hüved, mida valitud ökosüsteemid pakuvad ning seostatakse need ökosüsteemide seisundiga. Valmivad hinnangud Eesti ökosüsteemide seisundi ning nende pakutavate hüvede kohta, mis aitavad oluliselt parandada meie võimet võtta otsusetegemisel arvesse looduslike koosluste suurt tähtsust meie elukeskkonna säilitamisel.

Projekt viiakse läbi koostööna Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli vahel.

Projektis osalevad: Aveliina Helm, Elisabeth Prangel 

Tellija/rahastaja: Keskkonnaagentuur, projekt ELME „Elurikkuse sotsiaal-majanduslikult ja kliimamuutustega seostatud keskkonnaseisundi hindamiseks, prognoosiks ja andmete kättesaadavuse tagamiseks vajalikud töövahendid”

Projekti infoleht Eesti Teadusinfosüsteemis

Projekti lõpuseminari veebiülekande ettekanded

logo_UT
logo_EMU1
logo_KA