Teaduse tippkeskus EcolChange

Kestvus: 2016 märts - 2023 märts

Teaduse tippkeskus EcolChange on loodud Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli koostöös. Tippkeskust juhib professor Ülo Niinemets, juhtivaks asutuseks on Eesti Maaülikool. Meie töörühm osaleb tippkeskuse töös läbi makroökoloogia töörühma. Tippkeskuse eesmärk on töötada välja globaalseid ja lokaalseid stsenaariume maismaa ökosüsteemides aset leidvate globaalmuutuste kohta. Uuringud ulatuvad molekuli tasandist kuni bioomi tasandini. Uuritakse näiteks ökosüsteemi funktsioonide, elurikkuse ja kohanemisvõimet, lõimitakse makroökoloogilisi andmemassiive geneetiliste uuringute ja eksperimentaalse lähenemisega ja kaasatakse ökoloogilisi teadmisi globaalmuutustega kohanemise põhimõtetesse ökosüsteemi jätkusuutlikul majandamisel. Lisaks tugevdatakse nutika regionaalplaneeringu abil ökoloogiliselt säästlikku majandust metsanduses ja põllumajanduses.

Projektis osalevad: kogu töörühm

Rahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond