Kestliku maakasutuse tippkeskus (FutureScapes)

Kestliku maakasutuse tippkeskus ehk FutureScapes on 7-aastane projekt (2024–2030), mille eesmärk on tuvastada seosed bioloogilise mitmekesisuse ja süsinikuvoogude vahel ning integreerida need uued teadmised satelliidiandmetega masinõppemudelitesse. Kogutud teadmisi saab kasutada poliitikakujundajate, maaomanike ja maakasutajate teavitamiseks maakasutuse planeerimise otsuste tegemisel. 

Kestliku maakasutuse tippkeskus keskendub uuenduslike lahenduste väljatöötamisele elurikkuse kao ja kliimamuutuste leevendamiseks. Peamine eesmärk on tuvastada bioloogilise mitmekesisuse ja süsinikuvarude ja voogude komplekssed vastastikused seosed ning integreerida need uued teadmised suuremahulistesse ruumimudelitesse, et luua maakasutuse planeerimist toetavaid tööriistu.

Teaduslikult innovatiivse lähenemisena analüüsime keerukaid seoseid ja kohanemismehhanisme elurikkuse näitajate, süsinikuvaru, -sidumise ning kasvuhoonegaaside voogude vahel väikestes ruumiskaalades ning seejärel kanname teadmised üle koosluste, ökosüsteemide ja maastiku tasandile kasutades ruumiandmeid (sh satelliitpilte) ja masinõppepõhist ruumilist modelleerimist koos sotsiaalmajandusliku analüüsiga.

Uudsed teaduslikud lähenemised, praktiliselt rakendatavad tööriistad ning maaomanike ja maakasutajate sotsiaalmajandusliku toimimiskeskkonna põimimine aitab välja töötada uue põlvkonna suure kasutusväärtusega lahendused maakasutuse planeerimiseks arvestades elurikkuse säilimist ja taastamist ning kliimaneutraalsuse saavutamise vajadust.

Tippkeskuse juht: Evelyn Uuemaa, Tartu Ülikooli geoinformaatika professor ja maastikugeoinformaatika töörühma juht

Meeskond: 

Rahastaja: Haridus- ja Teadusministeerium / Eesti Teadusagentuur

Projekti maht: 7 000 000 eurot

Kestus: 01.01.2024–31.12.2030

Vaata ka projekti lehte ETIS-es.

logo_dark_huba681c645f17e1fe25b5bb9546221724_146795_500x0_resize_q90_h2_lanczos_3