Elisabeth Prangel

Elisabeth Prangel

Minu uurimisalaks on ökosüsteemiteenused ehk looduse hüved ning minu doktoritöö raames läbiviidavad uurimused keskenduvad looduse hüvede kättesaadavusele ja pakkumisele tänapäeva muutuvates maastikes. Uurin, milliseid ökosüsteemiteenuseid pakuvad erinevad ökosüsteemid ning kuidas mõjutavad ökosüsteemiteenuste kättesaadavust ja jätkusuutlikkust maastikustruktuur, koosluste seisund ja liigiline koosseis ning kas looduskasutusest tingitud negatiivsed mõjud võivad looduse hüvede pakkumist mõjutada ajalise viibega (nn. väljasuremisvõlg). Ajalised viibed looduse hüvede pakkumisel viitaksid tõsisele olukorrale, kus me juba praegu oleme oma tegevustega seadnud ohtu looduse hüvede jätkusuutlikkuse. Doktoritöö jooksul üritan anda ka hinnangu, mil määral aitavad koosluste taastamistööd säilitada ja parandada ökosüsteemiteenuste pakkumist. Uurimistöö tulemusel täienevad oluliselt teadmised ökosüsteemide toimimisest ning töö tulemustel on ka oluline rakendus looduskaitses ja elupaikade taastamises, võimaldades maksimeerida looduse hüvesid dünaamilistes maastikes. Minu juhendajaks on Aveliina Helm.

Vaata ka minu CV’d Eesti Teadusportaalis

  • Motivans Švara, E., Ştefan, V., Sossai, E., Feldmann, R., Aguilon, D. J., Bontsutsnaja, A., ... Prangel, E., ... & Neuenkamp, L. (2021). Effects of different types of low‐intensity management on plant‐pollinator interactions in Estonian grasslands. Ecology and evolution, 11(23), 16909-16926.
  • Lisner, A., Pärtel, M., Helm, A., Prangel, E., & Lepš, J. (2021). Traits as determinants of species abundance in a grassland community. Journal of Vegetation Science, e13041.