Maastikustruktuuri muutuste mõju elurikkusele ja ökosüsteemiteenuste ehk looduse hüvede pakkumisele

Projekti kestvus: 2017-...

Projekti eesmärgiks on tuvastada ökosüsteemiteenuste pakkumise seosed tänase ja ajaloolise maastikustruktuuriga, hinnata elupaikade kao ja fragmenteerumise mõju ning ennustada elupaikade taastamisel muutunud maastike mõju looduse hüvedele. Projekti käigus uuritakse peamiselt pool-looduslikke põllumajandusmaastikke ning uurimistöö tulemusel täienevad oluliselt teadmised ökosüsteemide toimimisest. Töö tulemustel on ka oluline rakendus looduskaitses ja elupaikade taastamises, võimaldades maksimeerida looduse hüvesid dünaamilistes maastikes. Tegemist on Elisabeth Prangeli doktorantuuriprojektiga.

Projektis osalevad: Elisabeth Prangel, Aveliina Helm

Rahastaja: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (ETAg)