Tippkeskus "Agroökoloogia ja uued kultuurid tulevikukliimas" (AgroCropFuture)

Tippkeskuse AgroCropFuture eesmärgiks on agroökoloogiliste jätkusuutlike viljelusviiside väljatöötamine, et vähendada toidutootmise globaalset jalajälge muutuvas kliimas. Tulemused võiksid oodatult tuua kaasa innovatsiooni Eesti põllumajanduses.

Tippkeskuse tegevused hõlmavad:

 • põllukultuuride sordiaretust ja uute põllukultuuride katsetamist praegustes ja tuleviku kliimatingimustes;
 • seoseid mikroobikoosluste, põllukultuuride saagikuse ja ökosüsteemi teenuste vahel, ökoloogiliselt jätkusuutliku saagi maksimeerimist;
 • taimekasvu soodustavate mikroobide mitmekesisuse ärakasutamist põllukultuuride saagi ja ökosüsteemi teenuste samaaegseks maksimeerimiseks;
 • tehisaru (AI)-põhise eDNA metoodika ja globaalse mikroorganismide molekulaarsete andmebaaside loomist jätkusuutlike viljelusviiside väljatöötamiseks praegustes ja tuleviku kliimatingimustes.

Oodatavateks tulemusteks on maailma tipptasemel teadusartiklid ning praktiliseks väljundiks kohalikku kliimasse sobivad uued aretatud põllukultuurid, taimede kasvu parandavad mikroobiliinid, bioväetised ning tehisarul põhinevad kõlvikute hindamismeetodid, mis kõik võiksid leida kasutust toidutootmises.

Tippkeskuse juhtimine 

Eesti Maaülikooli professor Ülo Niinemets ja kaasjuht Tartu Ülikooli professor Martin Zobel. Maaelu Teadmuskeskuses juhib ja koordineerib teadustööd vanemteadur Ilmar Tamm.

Tippkeskuse nõukogu 

 • Ülo Niinemets – taimebioloogia ja taimekasvatuse töörühma juht, professor, Eesti Maaülikool
 • Martin Zobel – taim-mikroob vastastikmõju töörühma kaasjuht, professor, tippkeskuse kaasjuht, Tartu Ülikool
 • Urmas Kõljalg – elurikkuse informaatika ja andmeteaduse töörühma juht, professor, Tartu Ülikool
 • Ülo Mander – ökosüsteemi funktsioonide ja teenuste töörühma juht, professor, Tartu Ülikool
 • Mari Moora – taim-mikroob vastastikmõju töörühma juht, professor, Tartu Ülikool
 • Meelis Pärtel – ökosüsteemi teenuste ja elurikkuse säilitamise töörühma juht, professor, Tartu Ülikool
 • Marina Semchenko – taim-muld vastastikmõju töörühma juht, professor, Tartu Ülikool
 • Ilmar Tamm – taimekasvatuse ja sordiaretuse töörühma juht, vanemteadur, METK
 • Tiia Kurvits – tippkeskuse projektijuht-koordinaator, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, taimekasvatuse ja taimebioloogia õppetool, Eesti Maaülikool

Rahvusvaheline teadusnõukogu (tippkeskust nõustavad väliseksperdid)

 • Marcel van der Heijden, Taim – muld vastastikmõjude teadusrühma juht, Agroscope, Zürich, Šveits (taimeteadus, mikroobide ökoloogia, agroökoloogia)
 • Morten Lillemo, professor, bioteaduste teaduskond, Norwegian University of Life Sciences, Norra (põllukultuuride aretus);
 • Josep Peñuelas, professor, Global Ecology Unit CREAF-CSIC, Barcelona, Hispaania (taimeteadus, globaalökoloogia).

Tippkeskuse büroo

Tippkeskuse büroosse kuuluvad koordinaatorid Tiia Kurvits (Eesti Maaülikool), Kersti Püssa (Tartu Ülikool) ning Ilmar Tamm (Maaelu Teadmuskeskus). Koordinaatorite ülesandeks on aidata juhtidel koordineerida 8 teadusrühma vahelist tööd ning korraldada ühiseid sündmusi nagu temaatilised mõttekojad, doktorikoolid, konverentsid, kohtumised põllumajandustootjatega ning teiste huvirühmadega, koolitused sihtrühmadele.

Teadusrühmad

Tippkeskuse töös osaleb kaheksa teadusrühma ja kaks individuaalteadlast.

 • Eesti Maaülikool
  • taimebioloogia ja taimekasvatuse töörühm (töörühma juht professor Ülo Niinemets)
 • Tartu Ülikool
  • elurikkuse informaatika ja andmeteaduse töörühm (juht professor Urmas Kõljalg)
  • ökosüsteemi funktsioonide ja teenuste töörühm (juht professor Ülo Mander)
  • taim – mikroob vastastikmõju töörühm (juht professor Mari Moora, kaasjuht professor Martin Zobel)
  • ökosüsteemi teenuste ja elurikkuse säilitamise töörühm (juht professor Meelis Pärtel)
  • taim – muld vastastikmõju töörühm (juht professor Marina Semchenko)
 • Maaelu Teadmuskeskus
  • taimekasvatuse ja sordiaretuse töörühm (juht vanemteadur Ilmar Tamm)

Tippkeskuses osalevad individuaalteadlased:

Tartu Ülikooli elurikkuse informaatika kaasprofessor Kessy Abarenkov
Tartu Ülikooli makroökoloogia kaasprofessor Tsipe Aavik

Rahastaja: Haridus- ja Teadusministeerium / Eesti Teadusagentuur

Projekti maht: 7 000 000 eurot

Kestus: 01.01.2024–31.12.2030

Vaata ka projekti lehte ETIS-es.

Kuvatõmmis 2024-04-22 155822