MerleKarroKalberg

Merle Karro-Kalberg

Linnaökoloogia nooremteadur

merle.karro-kalberg@ut.ee

Minu doktoritöö keskendub elurikaste linnade loomise võimalustele. Uurin, millised ökoloogilise taastamise võtted aitaks kõige paremini muuta rohelisemaks ja elurikkamaks Eesti linnade pargid, skväärid, tänavad ja muud haljastud. Keskendun just Eesti oludele, võtan arvesse siinset kliimat, välja kujunenud looduslikku ja sotsiaalset keskkonda. Töötan välja sobilikud looduskooslused ja taastamise võtted, mis aitaksid siinseid linnu tõhusalt rohestada.

Minu doktoritöö juhendaja on taastamisökoloogia professor Aveliina Helm.