Anni Petron

Anni Petron

Bakalaureusetudeng

anni.petron@gmail.com

Olen 2. aasta bakalaureusetudeng ja huvitun eeskätt lülijalgsetest. Õpingute kõrvalt tegelen rahvakunsti ja noorsootööga. Minu juhendaja on Aveliina Helm.