Picture2

Liis Kasari-Toussaint

Taastamisökoloogia teadur

lkasari@ut.ee

J. Liivi 2-304, Tartu, 50409

+37256669102

Minu peamiseks uurimissuunaks on niidukoosluste elurikkust mõjutavad tegurid, niitude kaitse ja taastamisvõimalused. Suur osa Euroopa soontaimede liigirikkusest on seotud just pool-looduslike niidukooslustega ning väikesel skaalal on nad erakordselt liigirikkad ka kogu maailma mastaabis. Meie varasemad uurimused on näidanud, et liigirikaste niidukoosluste teke ja püsimine sõltub nii suurekaalalistest teguritest nagu pidev mõõdukas majandamine, piisava hulga niidulaikude olemasolu ja sidusus maastikus kui ka kohalikest keskkonnatingimustest, mida tuleb arvesse võtta elupaikade taastamisel ja säilitamisel.

Tänapäevaks on paljud niidukooslused degradeerunud traditsioonilise majandamise lakkamise, väetamise, metsastamise, kaevandamise jm. inimtegevuse tõttu. Kehvas seisus niitude elurikkus on väiksem ja pakub oluliselt vähem looduse hüvesid. Oma Põhja-Eesti loodudel tehtud uurimuses leidsin aga, et mõnedel juhtudel ei pruugi elupaiga teisenemisel tingimata liigirikkus langeda (Kasari et al. 2016). Selliste liigirikaste, samas tugevalt degradeerunud koosluste majandamist ja säilitamist võib kaaluda hübriidsete või uudsete kooslustena. Seda olukorras, mil algne kooslus on tugevalt või lausa pöördumatult muutunud. Prioriteediks peab alati siiski seadma looduslike ja pool-looduslike koosluste taastamise ja säilitamise. 

Minu edasiseks teadustöö eesmärgiks on välja selgitada milliseid niidualasid tuleks eelisjärjekorras säilitada ja taastada, arvestades elupaiga seisundit, liigilist koosseisu, tänaseid ja ajaloolisi maastikuparameetreid ning sotsiaalmajanduslikke aspekte. 

Vaata minu CV-d Eesti Teadusportaalis

 

 • Prangel, E., Kasari‐Toussaint, L., Neuenkamp, L., Noreika, N., Karise, R., Marja, R., Ingerpuu, N., Kupper, T., Keerberg, L., Oja, E., Meriste, M., Tiitsaar, A., Ivask, M. & Helm, A. 2023. Afforestation and abandonment of semi‐natural grasslands lead to biodiversity loss and a decline in ecosystem services and functions. Journal of Applied Ecology. https://doi.org/10.1111/1365-2664.14375
 • Vahter, T., Bueno, C. G., Davison, J., Herodes, K., Hiiesalu, I., Kasari‐Toussaint, L., Oja, J., Olsson, P. A., Sepp, S‐K., Zobel, M., Vasar, M. & Öpik, M. 2020. Co‐introduction of native mycorrhizal fungi and plant seeds accelerates restoration of post‐mining landscapes. Journal of Applied Ecology, 57 (9), 1741−1751. DOI: 10.1111/1365-2664.13663.
 • Ceulemans, T., Van Geel, M., Jacquemyn, H., Boeraeve, M., Plue, J., Saar, L., Kasari, L., Peeters, G., van Acker, K., Crauwels, S., Lievens, B. & Honnay, O. 2019. Arbuscular mycorrhizal fungi in European grasslands under nutrient pollution. Global Ecology and Biogeography, 28 (12), 1796-1805.
 • Noreika, N., Helm, A., Öpik, M., Jairus, T., Vasar, M., Reier, Ü., Kook, E., Riibak, K., Kasari, L., Tullus, H., Tullus, T., Lutter, R., Oja, E., Saag, A., Randlane, T. & Pärtel, M. 2019. Forest biomass, soil and biodiversity relationships originate from biogeographic affinity and direct ecological effects. Oikos, 128 (11), 1653−1665. DOI: 10.1111/oik.06693.
 • Van Geel, M., Ceulemans, T., Plue, J., Takkis, K., Saar, L., Kasari, L., Peeters, G., van Acker, K., Jacquemyn, H. & Honnay, O. 2018. Environmental filtering rather than host plant specificity shapes the arbuscular mycorrhizal communities of European semi-natural grasslands. New Phytologist 220: 1262–1272.
 • Price, J., Tamme, R., Gazol, A., de Bello, F., Takkis, K., Uria Diez, J., Kasari, L. & Pärtel, M. 2017. Within-community environmental variability drives trait variability in species-rich grasslands. Journal of Vegetation Science 28: 303–312.
 • Lewis, R.J., de Bello, F., Bennett, J.A., Fibich, P., Finerty, G.E., Götzenberger, L., Hiiesalu, I., Kasari, L., Lepš, J., Májeková, M., Mudrák, O., Riibak, K., Ronk, A., Rychtecká, T., Vitová, A. & Pärtel, M. 2017. Applying the dark diversity concept to nature conservation. Conservation Biology 31: 40–47.
 • Kasari, L., Saar, L., de Bello, F., Takkis, K. & Helm, A. 2016. Hybrid ecosystems can contribute to local biodiversity conservation. Biodiversity and Conservation 25: 3023–3041.
 • Májeková, M., Paal, T., Plowman, N.S., Bryndová, M., Kasari, L., Norberg, A., Weiss, M., Bishop, T.R., Luke, S.H., Sam, K., Le Bagousse-Pinguet, Y., Lepš, J., Götzenberger, L. & de Bello, F. 2016. Evaluating functional diversity: Missing trait data and the importance of species abundance structure and data transformation. PLoSOne 11: e0152532.
 • Kasari, L., Gazol, A., Kalwij, J.M. & Helm, A. 2013. Low shrub cover in alvar grasslands increases small-scale diversity by promoting the occurrence of generalist species. Tuexenia 33: 293–308.
 • Gazol, A., Tamme, R., Takkis, K., Kasari, L., Saar, L., Helm, A. & Pärtel, M. 2012. Landscape- and small-scale determinants of grassland species diversity: direct and indirect influences. Ecography 35: 944–951.

 

Konverentsiettekanded:

 • Kasari, L., Holm, A. & Helm, A. Grassland restoration in Estonia: aims, methods and implications for biodiversity. Society of Ecological Restoration Europe Conference, 9.–13. september 2018, Reykjavik, Island. Suuline ettekanne.
 • Kasari, L., Holm, A., Prangel, E., Hernández-Agramonte, I.M. & Helm, A. LIFE to Alvars - large-scale grassland restoration in Estonia. Best practice and socio-economic implications. 5. Euroopa Looduskaitsebioloogia Kongress, 12.–15. juuni, Jyväskylä, Soome. Suuline ettekanne.
 • Kasari, L., Zobel, M., Pärtel, M., Bommarco, R., Bruun, H.H., Gustiņa, L., Heikkinen, R., Honnay, O., Krauss, J., Lindborg, R., Raatikainen, K., Rūsiņa, S. & Helm, A. Good dispersers disappear from European semi-natural grasslands following the payment of extinction debt. Rahvusvahelise Taimkatteassotsiatsiooni (IAVS) 60. sümpoosion, 20.–24. juuni 2017, Palermo, Itaalia. Posterettekanne.
 • Kasari, L., et al. & Helm, A. Does habitat size influences the functional diversity similarly to species richness? Rahvusvahelise Taimkatteassotsiatsiooni (IAVS) 58. sümpoosion, 19.–24. juuli 2015, Brno, Tšehhi. Suuline ettekanne.
 • Kasari, L., Takkis, K., Saar, L. & Helm, A. Increase in species richness and functional diversity after habitat degradation and fragmentation. Rahvusvahelise Taimkatteassotsiatsiooni (IAVS) 57. sümpoosion, 1.–5. september 2014, Perth, Austraalia. Suuline ettekanne.
 • Kasari, L., Takkis, K., Saar, L. & Helm, A. Which plant species are ‘winners’ in degraded grassland habitats? Rahvusvahelise Taimkatteassotsiatsiooni (IAVS) 56. sümpoosion, 26.–30. juuni 2013, Tartu, Eesti. Posterettekanne.
 • Kasari, L., Takkis, K., Saar, L. & Helm, A. Which plant species are ‘winners’ in degraded grassland habitats? Maateaduste ja ökoloogia doktorikooli 2. rahvusvaheline konverents, 16.–17. mai 2013, Tallinn, Eesti. Suuline ettekanne.
 • Kasari, L., Takkis, K., Saar, L. & Helm, A. Which plant species are ‘winners’ in degraded grassland habitats? Saksamaa, Austria ja Šveitsi Ökoloogiaühingu (GfÖ) Taimede populatsioonibioloogia sektsiooni 26. konverents, 9.–11. mai 2013, Tartu, Eesti. Posterettekanne.