Public presentations

2021

 • Reinula, I. (2021). Elurikkus meie ümber. Presentation in Jäneda's school. 22.09.2021, Jäneda, Estonia.
 • Liiv, E., Reinula, I. (2021). Puhas loodus ja inimene. A hike with a lecture for students from Tapa Gymnasium. 02.09.2021, Klooga, Estonia.
 • Prangel, E. (2021). Effects of degradation and restoration on biodiversity and ecosystem services of semi-natural grasslands. 3rd ESP Europe conference. 09.06.2021, Tartu, Estonia.
 • Helm, A. (2021). Methods to quantify ecosystem condition in a country-wide assessment - Estonian approach. 3rd ESP Europe conference. 09.06.2021, Tartu, Estonia.
 • Ranniku, I., Reinula., I., Rosenvald, A., Tillmann, V. Discussion forum "Sümbioosid linnaruumis" in the frames of Nature festival. 08.06.2021, Tartu, Estonia.
 • Helm, A. (2021). Hea tuleviku seemned külvame me ise. Speech in the frames of Paide Theatre event "33 kõnet". 03.06.2021, Paide, Estonia.
 • Aavik, T., Kaldra, M. (2021). Revealing the secrets of cowslips with the help of citizen scientists. Workshop in the virtual camp of UNESCO Associated Schools Project Network project titled 'The Baltic Sea Project – BSP'. "Become a Citizen Scientist". 5.05.2021
 • Aavik, T., Kaldra, M. (2021). Nurmenukkude salajane suguelu. Virtual presentation in University of Tartu Youth Academy. 28.04.2021
 • Aavik, T., Reinula, I. (2021). Kodanikuteadusekampaania "Euroopa otsib nurmenukke. Virtual presentation in the seminar of nature observations (starting 2:10:20). 22.04.2021 
 • Aavik, T., Reinula, I. (2021). Nurmenukukampaania „Euroopa otsib nurmenukke“. Virtual seminar of EcoSchools titled "Elurikkuse tundmaõppimine, loodusvaatlused ja harrastusteadus". 31.03.2021
 • Aavik, T. (2021). Citizen scientists help to reveal the secret sex life of cowslips. Virtual seminar of University of Tartu department of Botany. 11.03.2021
 • Helm, A. (2021). Põllumajandus kui ökosüsteemi osa. Presentation on the EPKK Environmental forum 2021: Põllumajandust mõjutavad keskkonnapoliitikad. 02.03.2021
 • Aavik, T. (2021). Detecting change through counting cowslips. Webinar in the frames of Plantife's campaign "Spring into action". 27.02.2021
 • Helm, A. (2021). Globaalmuutused, looduskeskkond ja inimene. Webinar in the frames of Estonian Business and Professional Women organisation's (BPW Estonia) initiative "Green and caring world". 11.02.2021 (feedback from Pärnu Postimees - Kuulajate infojanu lõi pahviks)

2020

 • Kaldra, M., Träger, S., Aavik, T. (2020). The role of heterostyly for maintaining genetic diversity in Primula veris populations. Presentation in the virtual annual conference of the British Ecological Society, 14.-18.12.2020.
 • Reinula, I., Träger, S., Aavik, T. (2020). The influence of landscape features on the gene flow of Primula veris in landscapes with contrasting grassland connectivity.  Presentation in the virtual annual conference of the British Ecological Society, 14.-18.12.2020.
 • Helm., A. (2020). Estonian case study: introduction of result-based agri-environmental measures into Estonian CAP strategic plan 2021-2027. Presentation to the work group on the implementation of results-based measures in the frames of the Waterdrive Project, 25.11.2020.
 • Helm., A. (2020). Võlad, muutused ja hea tuleviku võimalused. Presentation on the 20th birthday of the Estonian Investment Centre, 24.11.2020, Tallinn, Estonia.
 • Helm., A. (2020). Globaalne looduskeskkond, kliimamuutus ja inimene. Presentation in the seminar of University of Tartu Society of International Relations, 17.11.2020, Tartu, Estonia.
 • Reinula., I. (2020). Genetic diversity of grassland plants in response to landscape change. Presentation in the doctoral conference of Department of Botany in University of Tartu, 6.11.2020, Tartu, Estonia.
 • Helm., A. (2020). Elurikkus looduse hüvede tagajana: ökosüsteemide tolmeldamisväärtused, ökosüsteemid liigirikkuse ja genofondi hoidjana ning liikide elupaikade tagajana. Presentation in ELME project mapping of ecosystems and related ecosystem services seminar, 29.10.2020, Tartu, Estonia.
 • Helm., A. (2020). Eesti niitude seisund ja olulisus looduse hüvede pakkujana. Presentation in ELME project mapping of ecosystems and related ecosystem services seminar, 29.10.2020, Tartu, Estonia.
 • Helm., A. (2020). Looduse hüved ehk ökosüsteemiteenused – kellele ja milleks? Elurikkuse hoidmise olulisus ja väärtustamine ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni kaudu. Presentation in ELME project mapping of ecosystems and related ecosystem services seminar, 29.10.2020, Tartu, Estonia.
 • Helm., A. (2020). Igaühe looduskaitse. Speech in 'TedxTallinn 2020: Käänagu taga'. 26.09.2020, Tallinn, Estonia.
 • Helm., A. (2020). Elurikkuse ja loodushüvede koostöökogu (IPBES) järeldustest elurikkuse strateegiani. Presentation in the meeting of European Union Coordination Board, 14.09.2020, Pärnumaa, Estonia.
 • Helm., A. (2020). Keskkond teehoiul ja alternatiivid umbrohutõrjel. Presentation in the summer days of state road mainteance providers, 26.08.2020, Järveveere, Estonia.
 • Helm., A. (2020). Vesi ja toit. Presentation in Metsaülikool, 22.08.2020, Kääriku, Estonia.
 • Helm., A. (2020). Elurikkuse ja loodushüvede koostöökogu (IPBES) järeldustest elurikkuse strateegiani. Kus asub Eesti? Conference of nature conservation, 13.08.2020. Kuressaare, Eesti.
 • Helm., A. (2020). Being an architect in the Anthropocene. Presentation in the summer school Apathy for young architects, 11.08.2020, Valga, Eesti.
 • Kaldra, M., Reinula, I. (2020). Elurikkus meie ümber. Talk in Junior Ranger camp in Ojaäärse lature house in Lahemaa. 07.08.2020, Ojaäärse nature house, Estonia.
 • Aavik, T. (2020). Eesti niidukooslused 21. sajandil: kellele? miks? kuidas? Talk in Estonian Ministry of Environment about the sustainable conservation and management of Estonian semi-natural grasslands. 13.03.2020, Tallinn.
 • Helm, A. (2020). Looduspõhised rakendused roheleppe täitmiseks. Presentation to Government Office in University of Tartu. 06.03.2020, Tartu, Estonia.
 • Träger, S., Reinula, I., Holderegger, R., Helm, A., Aavik, T. (2020). Limited effects of woody overgrowth on genetic diversity and structure of Primula veris in semi-natural grasslands. 4th Annual Meeting in Conservation Genetics. From Genomes to Application. 26.02.2020-28.02.2020. Frankfurt, Germany.
 • Reinula, I. (2020). Kas meie kaitseme elurikkust või kaitseb elurikkus meid? Presentation in Aegviidu school. 21.02.2020, Aegviidu, Estonia.
 • Helm, A. (2020). Discussion in the Estonian Parliament "Mets muutuva kliima tingimustes". Presentation in the session. 20.02.2020, Tallinn, Estonia.
 • Kaldra, M., Reinula, I. (2020). Kas meie kaitseme elurikkust või kaitseb elurikkus meid? Environmental event series 'Roherännak'. 19.02.2020, Rakvere, Estonia.
 • Träger, S. (2020). Landscape genetic analysis of Primula veris in Estonian alvar grasslands. Seminar of University of Tartu Department of Botany, 13.02.2020, Tartu, Estonia.
 • Helm, A. (2020). Igaühe loodushoid - mis see on. Presentation in Tartu Rotary club, 10.02.2020, Tartu, Estonia.
 • Helm, A. (2020). Tulemuspõhised meetmed. Presentation in the Ministry of Rural Affairs, 29.01.2020, Tallinn, Estonia.
 • Helm, A. (2020). Põllumajandusest elurikkuse kao ja kliimamuutuse valguses. Agricultural biodiversity day, 21.01.2020, Tallinn, Estonia.
 • Prangel, E. (2020). Effects of grassland restoration on biodiversity and ecosystem functions. PhD Student Conference of the University of Tartu Departments of Botany and Zoology, 17.01.2020, Tartu, Estonia.

 

2019

 • Helm, A. (2019). How historical land-use can guide conservation and restoration. BES annual meeting. 10.-13.12.2019, Belfast, UK.
 • Helm, A. (2019). Kuidas maanteed on seotud elurikkuse hoidmisega? Teefoorum. 4.12.2019, Paide, Estonia.
 • Träger, S., Öpik, M., Vasar, M., Wilson, S. D. (2019). Species richness in roots along an arctic elevation gradient. DarkDivNet workshop, 20.-23.11.2019, Tartu, Estonia.
 • Helm, A. (2019). Dark diversity in conservation and restoration? DarkDivNet workshop, 20.-23.11.2019, Tartu, Estonia.
 • Helm, A. (2019). Linnad, kliima ja elurikkus. Training of Environmental Board staff. 14.11.2019, Tartu, Estonia.
 • Prangel, E. (2019). Kuidas mõjutavad taastamistööd loopealsete liigirikkust ja ökosüsteemiteenustekättesaadavust? RMK looduskaitsekonverents, 4.-5.11.2019, Pärnu, Estonia.
 • Helm, A., Kohv, K. (2019). Teadus ja praktika ökoloogilisel taastamisel. RMK looduskaitsekonverents, 4.-5.11.2019, Pärnu, Estonia.
 • Helm, A. (2019). Igaühe looduskaitse - võimalused ning ohud. RMK looduskaitsekonverents, 4.-5.11.2019, Pärnu, Estonia.
 • Prangel, E. (2019). Restoring grasslands for increasing biodiversity and creating ecosystem service hotspots. Ecosystem Services Partnership (ESP) 10th World Conference, 20.-25.10.2019, Hannover, Germany.
 • Helm, A. (2019). Importance of historical land-use and habitat continuity in assessing ecosystems and their services. Ecosystem Services Partnership (ESP) 10th World Conference, 20.-25.10.2019, Hannover, Germany.
 • Helm, A., Mardiste, P., Kanger, L., (2019). Ökonägemused. Miks kliimakriisi pole veel lahendatud? Journal 'Vikerkaar' discussion panel. Tartu Genialistide klubi. 25.09.2019, Tartu, Estonia.
 • Helm, A. (2019). Kliima- ja keskkonnakriis - millest kogu see kära? Teaduskohvik, 24.09.2019, Tartu, Estonia.
 • Reinula, I. (2019). Miks on taimedele vaja geneetilist mitmekesisust ja miks peaksid Sina sellest hoolima? Teaduskohvik, 23.09.2019, Haapsalu, Estonia.
 • Helm, A. (2019). Linnaloodus ja igaühe looduskaitse - miks on aeg igaühel loodust kaitsta ja kuidas seda teha? Võru Elurikkuse Festival "Roheline Võru", 13.09.2019, Võru, Estonia.
 • Helm, A., (2019). Sissejuhatus kliimamuutuste teemasse parlamendierakondade esimeeste debatil. Opinion festival. 11.08.2019, Paide, Estonia.
 • Helm, A., Shogenov, K., Liira, M., Tammiste, L. (2019). Kuidas süsinik liigub ja kuidas ta kinni püüda? Paneelarutelu. Lühiülevaade paneelist. Opinion festival, Hea kliima area. 9.08.2019, Paide, Estonia.
 • Ukrainski, K., Helm, A., Tammaru, T., Vassil, K. (2019). Kasvu piirid. Panel discussion. Opinion festival. 9.08.2019, Paide, Estonia.
 • Helm, A., (2019). Toidutootmine elurikkuse kao ja kliimakriisi valguses - milleks valmis olla? Tartumaa Põllumeeste Liidu üldkogu, 29.06.2019, Estonia.
 • Helm, A., (2019). Igaühe looduskaitse - mis see on? Nature school for journalists 2019 in Alutaguse national park, 10.06.2019, Iisaku, Estonia.
 • Helm, A., (2019). Pärandkooslustest 2014 ja 2019. Project LIFE to Alvars final seminar. 10.06.2019, Estonia.
 • Helm, A., (2019). Igaühe looduskaitse – miks on aeg igaühel loodust kaitsta ja kuidas seda teha? Eco-schools global conference, 5.06.2019, Tallinn, Estonia.
 • Reinula, I., Träger, S., Hernández-Agramonte, I.M., Helm, A., Aavik, T. (2019). The impact of landscape change on the genetic diversity of the grassland plant Primula veris. The 32nd Conference of the Plant Population Biology Section of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland (GfÖ), 23.05-25.05.2019, Warsaw, Poland.
 • Helm, A. (2019). Igaühe looduskaitse - kas võimalik ja mõttekas? Looduskultuuri seminar "Loodushoiu tulevik", 5.04.2019, Tallinn, Estonia.
 • Helm, A. (2019). Igaühe looduskaitse – mis see on? loodusõhtu Karula Rahvuspargis, 3.04.2019, Ähijärve, Estonia.
 • Helm, A. (2019). Eesti põllumajandus ja elurikkus. Presentation to Ministry of Rural Affairs officials. 28.03.2019, Tallinn, Estonia.
 • Helm, A. (2019). Igaühe looduskaitse – teooriast tegudeni. Loodusõhtu Lahemaa Rahvuspargis, 28.03.2019, Lahemaa, Estonia.
 • Helm, A. (2019). Igaühe looduskaitse. MTÜ Tipu Looduskooli loodusõhtu, 12.03.2019, Viljandi, Estonia.
 • Arjus, T., Bachmann, K., Helm, A., Pae, K., Virkus, K., Valner, R. (2019). Kliimamuutustega võitlemine ja kohanemine Eestis. "Liginull" discussion evening, 11.03.2019, Tartu, Estonia.
 • Helm, A. (2019). Looduskaitsekuu teema tutvustus "Igaühe looduskaitse - teooriast tegudeni". Training of environmental educators and environmental officials, 6.03.2019, Tartu, Estonia.
 • Reinula, I. (2019) Key to unlock the secrets of Cowslip. PhD Student Conference of the University of Tartu Departments of Botany and Zoology. 18.01.2019, Tartu, Estonia.
 • Helm, A. (2019). 21. sajandi Tartu. Tartu city thematic day "Linn, loodus, aiandus", 3.01.2019, Tartu, Estonia

 

2018

 • Kasari, L., Holm, A. & Helm, A. (2018) Grassland restoration in Estonia: aims, methods and implications for biodiversity. Society of Ecological Restoration Europe Conference, 9.–13. september 2018, Reykjavik, Iceland. 
 • Kasari, L., Holm, A., Prangel, E., Hernández-Agramonte, I.M. & Helm, A. (2018) LIFE to Alvars - large-scale grassland restoration in Estonia. Best practice and socio-economic implications. 5th European Congress of Conservation Biology, 12.–15. juuni, Jyväskylä, Finland.
 • Helm, A. (2018). Drivers of change in the status and trends of biodiversity and nature’s contributions to people. Session: A quick guide to IPBES, with special reference to the Europe Central Asia Assessment. 5th European Congress of Conservation Biology, 12-15.06.2018, Jyväskylä, Finland.
 • Helm, A., Vasar, M., Neuenkamp, L., Zobel, M. (2018). Extinction debt of mycorrhizal fungi on declining grasslands?. Nordic Oikos Conference. Trondheim, Norway.
 • Helm, A. (2018). Estonian grasslands – for whom and why? 13th Estonian Ecology Conference, Tartu. VIDEO
 • Helm, A. (2018) Nature and people in changing world. Tartu Rotary Club, 26.10.2018
 • Helm, A. (2018) Biodiversity in Anthropocene. Conference on Environmental Education, Ministry of Environment, 24-25.10.2018. Presentation and panel debate. VIDEO
 • Helm, A. (2018) 21st century – century of ecology. Presentation during Researchers Night at Tartu, 28.09.2018.
 • Helm, A. et al. (2018). Participant in a panel «Academic freedom and how to ensure it». Estonian opinion festival. 20.08.2018.
 • Helm, A. (2018) Why we need wooded meadows? Summer school of Estonian Fund For Nature, 20.07.2018 (ca 20 participants). VIDEO
 • Helm, A. (2018) Urban nature – for whom and why. Seminar during the public lectures series “Evenings in the university town“, 19.07.2018, Tartu (ca 30 participants).
 • Helm, A. 2018) Urban biodiversity. Interreg project NATTOURS public seminar, Tallinn, 07.06.2018 (ca 60 participants). VIDEO
 • Helm, A. (2018) Biodiversity and agriculture: IPBES ECA assessment. European Nature Conservation Agencies (ENCA) annual meeting, Tallinn, Ministry of Environment, 25.05.2018. 
 • Helm, A. (2018) Why biodiversity keeps declining and how to mitigate it? Joint seminar of Estonian Planners Society and Ministry of Environment. Tallinn, 24.04.2018 (ca 70 participants).
 • Helm, A. et al. (2018) Keskkonnamüütide väetis ja väetus. Tallinn Music Week (TMW) public panel debate about myths in environmental protection. 3.04.2018 (ca 40 participants). VIDEO

2017

 • Helm, A. (2017). Presentation: "Pärimusteadmiste olulisus looduskaitses ja ökoloogias“, 10.10.2017, Kirjandusmuuseum, Tartu, Estonia
 • Helm, A. (2017). Opinion festival, participant in discussion panel „Igaühe Looduskaitse“, 11.08.2017
 • Helm, A. (2017). Presentation:: „Linnaloodus ja selle olulisus“. Eesti Looduskaitse Seltsi Elva osakond, 29.04.2017
 • Helm, A. (2017). Presentation: „Time-lagged community dynamics in semi-natural grasslands, implications for restoration and conservation“, University of Aarhus, Denmark, 21.02.2017.

2016

 • Helm, A. (2016). Presentation „Elurikkus ja selle kaitse“ Seminar of the Nature Conservation Department of the Ministry of the Environment, 02.12.2016, Läänemaa, Estonia
 • Helm, A. (2016). Center of excellence EcolChange public lecture: „Restoration of Estonian alvar grasslands: methods, results and challenges“, 24.11.2016, University of Tartu, Tartu, Estonia
 • Helm, A. (2016). Loodusõhtu, Aveliina Helm: „Elurikkus ja looduskaitse linnas“, 9.11.2016, Tartu Loodusmaja, Estonia

2015 and earlier

 • Helm, A. (2015). Conversation night with a nature scientist: „Kas inimene rikastab või rikub loodust“ 30.11.2015, University of Tartu Nature Museum, Tartu, Estonia
 • Kasari, L., et al. & Helm, A. (2015) Does habitat size influences the functional diversity similarly to species richness? 58th Symposium of the International Association for Vegetation Science (IAVS), 19–24 July 2015, Brno, Czech Republic.
 • Helm, A. (2015). Presentation to foreign journalists on the biodiversity of Estonian nature. Laelatu, Estonia, 21.05.2015
 • Helm, A. (2015). Presentation on the restoration of communities to foreign researchers of the University of Tartu, Saaremaa, Estonia, 17.05.2015
 • Helm, A. (2015). Presentation „Biodiversity on grasslands“. Day of public lectures at the University of Helsinki metapopulation ecology working group seminar in Tartu, Estonia, 4.05.2015
 • Helm, A. (2015). Presentation „Geneetiline mitmekesisus“ Ministry of the Environment cooperation seminar, 03.2015, Tallinn, Estonia
 • Helm, A. (2015). Presentation “Poollooduslike koosluste mitmekesisus ja selle kaitse” in the seminar of “Poollooduslike koosluse elustiku mitmekesisus” to local land owners. 28.04.2015, Kuressaare, Estonia
 • Helm, A. (2014). Presentation "Eesti loopealsed teadlaste silme läbi", project "LIFE to Alvars" seminar for local landowners and project restorers, Muhu, Estonia, 11.12.2014
 • Helm, A. (2014). Training day for the Environment Agency staff, presentation „Millest sõltub koosluste liigirikkus? Inimese, maastiku ning maakasutuse ajaloo roll“, 25.11.2014, Tartu, Estonia
 • Helm, A. (2014). „Life to Alvars“ (Elu Alvaritele) training of community restorers in alvar restoration project, 21-22.11.2014, Saaremaa, Estonia
 • Helm, A. (2014). Presentation „21. sajandi taimeteadus“ in the frames of „Teadlaste Öö“ to Põlva basic School students and teachers, 24.09.2014, Põlva, Estonia
 • Kasari, L., Takkis, K., Saar, L. & Helm, A. (2014) Increase in species richness and functional diversity after habitat degradation and fragmentation. 57th Symposium of the International Association for Vegetation Science (IAVS), 1–5 September 2014, Perth, Australia.
 • Helm, A. (2014). Heritage Nature Education Day for caretakers of semi-natural habitats and other interested citizens in Saaremaa. Organizer: Estonian Nature Conservation Society Saaremaa Department. 14.06.2014, Saaremaa, Estonia.
 • Helm, A. (2013). Loopealsete hooldus ja taastamine. Grand symposium for semi-natural community caretakers, 19.10.2013, Lihula, Estonia
 • Helm, A. (2013). Loopealsete hooldusest. Training for employees of the Environmental Board and ARIB, 28-29.08.2013, Läänemaa, Estonia
 • Kasari, L., Takkis, K., Saar, L. & Helm, A. (2013) Which plant species are ‘winners’ in degraded grassland habitats? 2nd International Conference of Doctoral School of Earth Sciences and Ecology, 16–17 May 2013, Tallinn, Estonia.
 • Helm, A. (2013). Invited speaker at a seminar at the University of Göttingen „East meets West”. 03.2013, Göttingen, Germany
 • Helm, A. (2013). Public lecture of FIBIR Center of Excellence: Extinction debt: what do we know? 04.2013, Tartu, Estonia
 • Helm, A. (2012). Loopealsete hooldus ja taastamine. Information day for landowners, 10.11.2012, Saaremaa, Estonia
 • Helm, A. (2012). Loopealsete hooldus ja taastamine. Information day for landowners, 09.11.2012, Hiiumaa, Estonia

Press coverage

2021

2020

2019

2018

2017

2016 and earlier