Ilmusid aluspõhimõtted ja metoodika Eesti maismaaökosüsteemide hüvede sotsiaalmajanduslikuks hindamiseks

Keskkonnaagentuuri tellimusel kaardistasid Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli teadlased aastatel 2021–2023 Eesti peamiste maismaaökosüsteemide (metsade, soode, niitude, põllumajanduslike ökosüsteemide) hüvede ehk ökosüsteemiteenuste majandusliku väärtuse. Selle ELME2-ks kutsutava projekti puhul on tegemist jätkuga aastatel 2019–2020 läbi viidud maismaaökosüsteemiteenuste üleriigilisele biofüüsikalise hindamisele.

18. aprillil toimus projekti ELME2 projekti avalik seminar, kus tutvustati uusimaid teaduspõhiseid arenguid Eesti maismaaökosüsteemide hüvede hindamisel ja kaardistamisel. Uuringu autorid nii Tartu Ülikoolist kui ka Eesti Maaülikoolist tutvustasid, milline on Eesti maismaaökosüsteemide ja hüvede seisund ning sotsiaalne ja majanduslik tähtsus ning andsid ülevaade ka hüvede rahalistest väärtustest. Seminari käigus arutleti looduse väärtustamine olulisuse, töö tegemisel tekkinud väljakutsete ja töö tulemuste edasise kasutamise võimaluste üle.

Seminaril tegi ettekande ka maastike elurikkuse töörühma ja projekti juhtinud professor Aveliina Helm. Oma ettekandes „Looduse seisund ja hüved kaardil – kontseptsioon ja kuhu me jõudnud oleme“ andis ta põgusa ülevaate elurikkuse, ökosüsteemi hüvede ning looduse seisukorrast tervikuna, sellest, kuidas erinevad tegurid, ohud ja riskid neid mõjutavad, ning millised on projekti olulisemad tulemused.

Projektist ELME2 ja seminarist saab rohkem lugeda siit.

Seminari ettekandeid saab järele vaadata siit.

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2024