17. juunil kell 10.15 kaitseb Iris Reinula botaanika ja mükoloogia erialal doktoritööd niidutaimede geneetilisest varieeruvusest muutuvas maastikus („Genetic variation of…