Sobivate kasvukohtade kadumine mõjutab negatiivselt taimede geneetilist mitmekesisust

Ajakirjas Plant Biology avaldatud artiklist “Skewed morph ratios lead to lower genetic diversity of the heterostylous Primula veris in fragmented grasslands” saab lugeda, kuidas mõjutab nurmenukku S- ja L-õietüüpide võrdse tasakaalu kadumine, mis omakorda põhjustab madalamat geneetilist mitmekesisust.

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühma taastamisökoloogia spetsialisti Marianne Kaldra juhtimisel ilmunud artiklis vaadeldakse niiduelupaikade kadumise tagajärjel tekkinud õietüüpide tasakaalust hälbimise mõju nurmenuku geneetilisele mitmekesisusele. Kui heas seisus niidukooslustes võib harilikul nurmenukul eeldada võrdset S- ja L-õietüüpide esinemist, mida mõlemat on vaja edukaks paljunemiseks –, siis elupaikade kadumise ja killustumise tagajärjel võib see tasakaal paigast nihkuda.

Artikli autorid kinnitavad, et suurem õietüüpide tasakaalust kõrvalekaldumine toob nurmenukupopulatsioonides kaasa ka madalama geneetilise mitmekesisuse. Samuti saab tehtud uuringuga järjekordselt kinnitust looduslike kasvukohtade terviklikkuse, piisava suuruse ja omavahelise sidususe olulisus, mis koos tagavad putuktolmlevate taimede jätkusuutlikuse.

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2024