2022_07_19_marianne_00672

Marianne Kaldra

Minu uurimisalaks on maastikumuutuste mõju elurikkusele, taimede paljunemistunnustele ja sellega seotud geneetilisele mitmekesisusele. Uurimuse keskmes on taimedel esinev heterostüülia ehk erikaelsus. Doktoritöös uurin Lääne-Eesti loopealsete hariliku nurmenuku populatsioonide näitel, kuidas heterostüülsed liigid vastavad elupaikade killustumisele ning millised evolutsioonilised tagajärjed sellega kaasneda võivad. Samuti aitan korraldada kodanikuteaduse kampaaniat “Eesti otsib nurmenukke” / “Looking for cowslips”, mille raames kogutud andmetega saan uurida hariliku nurmenuku erikaelsuse mustreid nii Eestis kui ka üle kogu Euroopa kasvukohtade killustumise poolest erinevates regioonides, et hinnata maastikumuutuste võimalikku mõju sellele huvitavale paljunemistunnusele. Minu juhendaja on Tsipe Aavik.
  • Aavik, T., Carmona, C.P., Träger, S., Kaldra, M., Reinula, I., Conti, E., Keller, B., Helm, A., Hiiesalu, I., Hool, K., Kaisel, M. et al. (2020). Landscape context and plant population size affect morph frequencies in heterostylous Primula veris‐results of a nationwide citizen‐science campaign. Journal of Ecology, 108(6): 2169-2183.