Maastike elurikkuse töörühma teadlased panustavad elurikka päikesepargi loomisesse

Eestimaa Looduse Fond (ELF) ja taastuvenergia tootja Sunly on sõlminud kokkuleppe ettevõtte Nurme päikesepargi ehitamiseks elurikkuse näidisalana, kus nii rajamisel kui ka hooldamisel kasutatakse keskkonnasõbralikke meetodeid.

Päikesepargi rajab Sunly ning ELF koostöös Tartu Ülikooli teadlastega nõustavad, kuidas teha seda võimalikult loodussõbralikult. Kokkuleppe ja sellele järgneva tegevusega soovitakse olla heaks eeskujuks era- ja kolmanda sektori koostööst keskkonnahoiu ja jätkusuutlikkuse edendamisel. 

„Elurikka päikesepargi loomine on märgiline samm Eesti taastuvenergia maastikul. Loodushoidlikel ja loodust taastavatel praktikatel on peale keskkonnahüvede ka majanduslikud eelised. Näiteks  hoolduskoormuse langetamine, paneelidevahelise temperatuuri reguleerimine ja põllumajandust toetavate ökosüsteemiteenuste pakkumine,“ kommenteeris koostööd ELF-i taastuvenergia huvikaitse projektijuht Ingrid Nielsen. ELF ja Sunly on ühendanud jõud, et luua päikesepark, mis soodustab ja toetab elurikkuse taastumist. „Loodame, et projektist saab edukas näide, kuidas energia tootmine ja keskkonnasõbralikkus saavad üksteist toetada, pakkudes võimalusi inimmõjuga maastikel elurikkust suurendada,“ lisas Nielsen. 

„Usume, et taastuvenergia projektide teadlik arendamine loob võimalusi säilitada ja ka suurendada elurikkust päikesepargi alal. Seetõttu viime oma planeeritavas Nurme päikesepargis piloodina ellu ELFi koostatud elurikkuse kava, mis on koostatud spetsiaalselt just sellele projekti alale. Pargi ehitus algab juba sellel aastal,“ kommenteeris Sunly ESG-i juht Kristiina Esop.

Projekti käigus rakendatakse mitmeid keskkonnasõbralikke meetmeid, et tagada maksimaalne kohalik liigirohkus. Päikesepargi asukoha valikul võetakse arvesse ökoloogilisi võimalusi ning piiranguid ning pargi rajamise protsessis järgitakse kõiki kehtivaid keskkonnanõudeid ja -standardeid. Projekti raames rajatakse elupaigad kohalikele loomadele ja taimedele, mis loob soodsad tingimused looduslikule mitmekesisusele.

Eesti kliimasse ja spetsiaalselt Nurme pargi alale sobiva püsiva elurikkuse tagamiseks viivad Tartu Ülikooli teadlased läbi seiret päikesepargi rajamisel, koostavad optimaalsed soovitused alale ja jälgivad elurikkuse käekäiku päikesepargis mitme aasta vältel. Lisaks praktilisele väärtusele Nurme alade kohta saadakse seeläbi pikema aja jooksul vajalikku infot teadustööks, mida saab tulevikus sarnaste projektide raames kasutada.

Nii ELF kui ka Sunly on pühendunud kestliku tuleviku loomisele ning elurikkuse pilootprojektiga plaanitakse näidata, et taastuvenergia ja loodushoid saavad käia käsikäes. Elurikka päikesepargi rajamine Eestisse mitte ainult ei toeta üleminekut rohelisele energiale, vaid loob ka positiivse eeskuju teistele projektidele.

Lisainfo projekti kohta:

Projekti nimi: Nurme päikesepark

Asukoht: Seljametsa küla, Pärnu

Eesmärk: Tagada maksimaalne elurikkus ja keskkonnasõbralikkus

Partnerid: Eestimaa Looduse Fond (ELF) ja Sunly

Projekti staatus: arendusfaasis

Projekti elluviimise aeg: 5 aasta jooksul

Rahastus: Sunly, Euroopa Kliimafond (European Climate Foundation) ja Sigrid Rausingi fond (Sigrid Rausing Trust). 

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2024