Eelteade. Järgmise aasta aprillis tähistab teoreetilise bioloogia kevadkool poolesajandat toimumiskorda konverentsiga Theorbiologicumis 

Järgmise aasta 26.–28. aprillini tähistab pikaajalisim järjepidevalt toimuv valdkondadevaheline ja -ülene teoreetilise bioloogia mõttekoda 50. toimumiskorda. Kolm päeva kestval konverentsil võetakse vaatluse alla bioloogiliste teooriate ja eluteadusliku mõtte areng.

„Ettekannetes arutletakse erinevate bioloogiateooriate ja -kontseptsioonide üle, käsitledes nende arengut viimase poole sajandi (või ka pikema aja vältel) ning tehes läbimõeldud oletusi järgnevaks pooleks sajandiks – kuidas need teooriad ja kontseptsioonid võiksid edasi areneda, millises suunas ja millistele olulistele vaheastmetele jõuda,“ räägib kevadkoolide algataja ja ideeline hing professor Kalevi Kull. „Kevadkool leiab sel korral aset Theorbiologicumiks nimetatud Oecologicumis,“ lisab kauane eestvedaja ja kogumiku Schola Biotheoretica toimetaja professor Lauri Laanisto.

Teoreetilise bioloogia kevadkooli korraldab Eesti Loodusuurijate Seltsi teoreetilise bioloogia sektsioon. Kevadkool on 1975. aastast kokku toonud erinevate põlvkondade teadlasi, uurijaid ja kaasamõtlejaid ning võtnud vaatluse alla paljud erinevad teemad evolutsiooniteooriast ja süstemaatikast matemaatilise modelleerimise ja biomeetriani, aga ka bioloogia filosoofilised probleemid ning bioloogia ideede ajaloo. Teoreetilise bioloogia kevadkool on teeviit Eesti teadusmaastikul, milles võrsuvatest uutest valdkondadevaheliselt teineteist võimendavatest-täiendavatest teadmistest saab populariseerival viisil ühiskonda peegeldudes osa Eesti teadus- ja kultuuriloost.

50. kevadkooli kaaskorraldajad on Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool, kevadkooli toetab Eesti Teadusagentuur. Juubeliüritusele registreerumine avatakse 2024. aasta alguses.

Lisateave:

Kalevi Kull

kalevi.kull@ut.ee

Lauri Laanisto

lauri.laanisto@ut.ee

Sigrid Ots

sigrid.ots@ut.ee   

 

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2024