CELSA projekt: geneetilise mitmekesisuse ja peremeestaime arbuskulaarsete mükoriisaseenekoosluste sidumine

Featured Image

Maastiku konfiguratsiooni mõju hindamine nurmenuku populatsioonide funktsionaalsele sidususele maastikugenoomika meetodite abil

Maastiku konfiguratsiooni mõju hindamine nurmenuku populatsioonide funktsionaalsele sidususele maastikugenoomika meetodite abil

Kestvus: 2018 – 2020

Kasvukohtade killustumine on üks olulisemaid liigilise ja geneetilise mitmekesisuse püsimajäämist ohustavaid tegureid. Geneetilise mitmekesisuse säilimine aitab aga tagada liikide võimekust kohaneda muutuvate keskkonnatingimustega. Paraku on ebaselge see, kuidas mõjutavad erinevad maastikuelemendid taimepopulatsioonidevahelist geenivoolu ja killustunud kasvukohtades paiknevate taimepopulatsioonide geneetilist mitmekesisust. Käesolevas projektis kombineerin ma kaasaegseid molekulaarseid ning maastikuanalüüsi meetodeid, et hinnata killustunud populatsioonide vahelist geenivoolu ning populatsioonide neutraalset ja adaptiivset geneetilist mitmekesisust. Projekti tulemusena paranevad meie teadmised selle kohta, kuidas maastiku skaalas toimuvad protsessid mõjutavad taimede geneetilist mitmekesisust. Need teadmised omakorda toetavad looduskaitseliste tegevuste planeerimist.

Projektis osalevad: Sabrina Träger, Tsipe Aavik

Rahastaja: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (ETAg)

Projekti infoleht Eesti Teadusinfosüsteemis

 

Featured Image

Taimede geneetilise mitmekesisuse seos maastiku ajalis-ruumiliste muutustega

Taimede geneetilise mitmekesisuse seos maastiku ajalis-ruumiliste muutustega

Kestvus: 2015-2021

Kasvukohtade killustumine on üks olulisemaid elurikkust ohustavaid tegureid, kuid selle mõju taimede geneetilisele mitmekesisusele ning evolutsioonilisele potentsiaalile on ebaselge. Kaasaegsed DNA sekveneerimismeetodid võimaldavad kirjeldada arvukaid nii neutraalseid kui adaptiivseid geneetilisi markereid. See avardab märkimisväärselt võimalusi uurida killustumise geneetilisi tagajärgi ning sellest sõltuvat evolutsioonilist potentsiaali. Projekti eesmärk on hinnata looduskaitseliselt väärtuslike loopealsete ajalis-ruumiliste muutuste mõju taimede geneetilisele mitmekesisusele. Et analüüsida ajaloolise ja kaasaegse maastiku struktuuri mõju nii neutraalsele kui ka adaptiivsele geneetilisele mitmekesisusele, kasutame järgmise põlvkonna sekveneerimist ning maastikugenoomikat, mis kombineerib populatsioonigenoomilisi ja maastikuökoloogilisi meetodeid. Projekt suurendab teadmisi killustumise mõjust elurikkusele ja võimaldab planeerida tulemuslikku pool-looduslike koosluste kaitset.

Projektis osalevad: Tsipe Aavik, Sabrina Träger, Iris Reinula, Marianne Kaldra

Rahastaja: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (ETAg)

Projekti infoleht Eesti Teadusinfosüsteemis