Molekulaarsete meetodite kiire areng on andnud võimaluse täpsemalt uurida elurikkuse geneetilist tasandit. Ajakirja Eesti Loodus värskes numbris vaatlevad maastike elurikkuse…