Taastuvenergiaparkide rajamisel tuleb säilitada elupaik erinevatele liikidele ja tagada ökosüsteemide kestlikkus. Samuti tuleb pöörata tähelepanu Eesti tingimustesse sobivatele leevendusmeetmetele. Eestimaa…