Tuleviku elurikka päikesepargi aluseks on tänane parim teadmine 

Taastuvenergiaparkide rajamisel tuleb säilitada elupaik erinevatele liikidele ja tagada ökosüsteemide kestlikkus. Samuti tuleb pöörata tähelepanu Eesti tingimustesse sobivatele leevendusmeetmetele. Eestimaa Looduse Fondi eestvõttel toimunud veebiseminaril arutleti päikeseparkides elurikkuse tagamise ja tuleviku heaks rakendatavate parimate lahenduste üle.

Kohalike omavalitsuste esindajatele korraldatud veebiseminaril arutleti Tartu Ülikooli taastamisökoloogia teaduri Krista Takkise ja Eestimaa Looduse Fondi taastuvenergia eksperdi Ingrid Nielseni eestvedamisel nii praeguste päikeseparkide toimimisviiside kui ka võimalike tulevikulahenduste üle. Kõneks olid Eesti ja teiste riikide senised kogemused ning praktikad elurikka taastuvenergiapargi rajamisel, aga ka tõhusamad tulevikulahendused. Muuhulgas vahetati mõtteid selle üle, millised hoovad on kohalikel omavalitsustel ja millise rolli peaks võtma riik päikeseparkides loodussõbralikumate lahenduste soodustamisel.

„Kohalik omavalitsus kasutab keskkonnamõju reguleerimiseks eri tasandite planeeringuid – üld- ja detailplaneeringud –, aga ka projekti tingimuste kaudu nõuete esitamist. Samas nentisid omavalitsuste esindajad, et tänased nõuded planeeringutele on ajale jalgu jäänud ega toeta kliimamuutuste leevendamiseks tehtavaid pingutusi,“ rääkis omavalitsuste muredest Krista Takkis. „Selle kokkusaamise eesmärk oli koguda kokku Eesti omavalitsuste kogemused – see, milline on parim viis planeeringute kaudu piirkonna elurikkust soosida, hakkab selguma järgmistes aruteludes.“

Rohkem teavet:

Krista Takkis

taastamisökoloogia teadur

krista.takkis@ut.ee

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2024