Eesti, Belgia, Tšehhi, Saksamaa ja Rootsi teadlastest koosnev meeskond on koondunud projekti „Pärandniitude võrgustike funktsionaalse sidususe roll taim-tolmeldaja interaktsioonide tagajana”…