Fotogalerii. Maastikuökoloogide suvised välitööd pildis 

Eesti, Belgia, Tšehhi, Saksamaa ja Rootsi teadlastest koosnev meeskond on koondunud projekti „Pärandniitude võrgustike funktsionaalse sidususe roll taim-tolmeldaja interaktsioonide tagajana” (FuncNet) ning asunud Tartu Ülikooli taimeökoloogi Tsipe Aaviku juhtimisel täiendama teadmisi Euroopa põllumajandusmaastike taime- ja tolmeldajakoosluste käekäigust. Ühe uurimisliigina vaadeldakse ka harrastusteaduse kampaaniast "Eesti otsib nurmenukke" tuttavat liiki – harilikku nurmenukku –, kelle püsimajäämine sõltub teda tolmeldavatest putukatest. 

Et selgitada, millised on taimede ja tolmeldajate vaheliste suhete mustrid viimase saja aasta jooksul oluliselt muutunud põllumajandusmaastikes, viiakse kolme hooaja jooksul läbi välitöid kõigis viies osalevas riigis, kasutades selleks kokkulepitud ühtset metoodikat.

„Eestis hakkasid nurmenukud sel aastal õitsema pigem varem, mis tõi kaasa ka putukavaatlustega varasema alustamise,“ kirjeldab tänavuse välitööde hooaja algust tolmeldamisökoloogia nooremteadur Epp Valdaru. „Olenemata sellest ja ka mõnest ootamatusest – näiteks olid mõned proovialadeks valitud niidud ootamatult siiski ära niidetud – saime ühe välitööhooajaga koguda väga palju vajalikku teavet.“

"Väga tore on see, et teadlased, kellega koos projekti ellu viime, aitasid meid juba nurmenukukampaania aegu. Võibki öelda, et FuncNet kasvas välja nurmenukualgatusest, et vastata kampaania üllatavatest tulemustest võrsunud küsimustele," selgitas Tsipe Aavik projekti eellugu. "Pea kõik osalevad teadlased on taimeökoloogia taustaga, kuid üha selgem on see, et taimede hea käekäik sõltub otseselt nendega interakteeruvatest liikidest, sh tolmeldajatest. Seetõttu püüamegi koos teha esimesi samme selles suunas, et mõista, kuidas mõjutavad maastike muutused tolmeldajaid ja mil moel reageerivad tolmeldajamustrite muutustele taimed."       

Projekti FuncNet kohta saab lugeda siit, fotogalerii suvistest välitöödest Eestis, Rootsis, Saksamaal, Belgias ja Tšehhis leiad uudise alt.

Fotode autorid on Iris Reinula, Marianne Kaldra, Tsipe Aavik, Jan Plue, Tomáš Dostálek ja Sabrina Träger.

Rohkem teavet:

Tsipe Aavik

taimeökoloogia kaasprofessor

tsipe.aavik@ut.ee

 

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2024