Märtsis algas meie töörühma juhitav rahvusvaheline teadusprojekt FuncNet (Pärandniitude võrgustike funktsionaalse sidususe roll taim-tolmeldaja interaktsioonide tagajana). Projektis uuritakse Eesti, Rootsi,…