Krista käis 23. novembril rääkimas Keskkonnameti looduskasutuse osakonna koolitusel Endla looduskaitsealal peagi valmivast Keskkonnaameti tellitud projektist „Päikeseparkide mõjust olulisematele elupaikadele,…