Krista ettekanne päikeseparkide mõjust ökosüsteemidele

Krista käis 23. novembril rääkimas Keskkonnameti looduskasutuse osakonna koolitusel Endla looduskaitsealal peagi valmivast Keskkonnaameti tellitud projektist „Päikeseparkide mõjust olulisematele elupaikadele, ökosüsteemidele ja peamistele liigirühmadele ning Eestisse sobivad leevendusmeetmed“.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Westmill_Solar_Cooperative_1.jpg

Foto: Ben Cavanna

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2024