Ajakirjas BMC Ecology and Evolution ilmus Tsipe kaasosalusel teadusartikkel "Geneetilise mitmekesisuse ja arbuskulaarse mükoriisa seente mitmekesisuse roll poolloodusliku rohumaa taimeliigi…