Artikkel geneetilise mitmekesisuse ja mükoriisa rollist taimeliigi taastumisel

Ajakirjas BMC Ecology and Evolution ilmus Tsipe kaasosalusel teadusartikkel "Geneetilise mitmekesisuse ja arbuskulaarse mükoriisa seente mitmekesisuse roll poolloodusliku rohumaa taimeliigi peetrilehe (Succisa pratensis) populatsiooni taastumisel".

Artiklis leiti, et geneetiline mitmekesisust mõjutas peetrilehe populatsioonikasvu positiivselt, kuid mükariisaseente mõju ei tuvastatud. Küll aga leiti, et peetrilehe geneetiline ülesehitus seletas veidi variatsiooni mükoriisaseente kooslustes. Artikkel on leitav siit.

Van Geel, M., Aavik, T., Ceulemans, T., Träger, S., Mergeay, J., Peeters, G., ... & Honnay, O. (2021). The role of genetic diversity and arbuscular mycorrhizal fungal diversity in population recovery of the semi-natural grassland plant species Succisa pratensisBMC Ecology and Evolution, 21(1), 1-9.

Peetrilehe populatsioonikasvu ja geneetilise mitmekesisuse (alleelide mitmekesisuse) vaheline seos.

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2023