Tsipe ja Sabrina avaldasid kolleegidega taimeökoloogia töörühmast (Kadri Koorem, Martin Zobel ja Guillermo Bueno) ning Leuveni Katoliku Ülikoolist (Olivier Honnay…