Ilmus ülevaateartikkel peremeestaimede geneetilise mitmekesisuse ning AM seente koosluste koosmõjust ökosüsteemide taastamisel

Tsipe ja Sabrina avaldasid kolleegidega taimeökoloogia töörühmast (Kadri Koorem, Martin Zobel ja Guillermo Bueno) ning Leuveni Katoliku Ülikoolist (Olivier Honnay ja Maarten Van Geel) ajakirjas Functional Ecology ülevaateartikli teemal, kas ja kuidas võiks koosluste taastamise edukust mõjutada üheaegselt nii peremeestaimede geneetilise mitmekesisuse soodustamine kui ka mükoriisat moodustavate seenekoosluste toetamine. Eraldi elurikkuse komponentidena on nii taimepopulatsioonide geneetiline mitmekesisus kui ka arbuskulaarset mükoriisat (AM) moodustavate seente rolli olulisus taastamisel üsnagi palju tähelepanu pälvinud. Arusaam nende tegurite omavaheliselt koosmõjust on aga äärmiselt lünklik, kuigi peremeestaimede geneetilise varieeruvuse olulisusele interaktsioonide mõjutajana viitavad mitmedki uuringud. Sellega seoses pakume välja ka teema bakalaureusetöö koostamiseks. Töö, mille valmimist juhendavad Kadri Koorem ning Tsipe Aavik, annab teaduskirjanduse põhjal ülevaate sellest, milline on peremeestaimede liigisisene varieeruvus seoses arbuskulaarset mükoriisat moodustavate krohmseentega ning millistest teguritest see sõltuda võib.

Aavik, T., Träger, S., Zobel, M., Honnay, O., Van Geel, M., Bueno, C. G., & Koorem, K. (2021). The joint effect of host plant genetic diversity and arbuscular mycorrhizal fungal communities on restoration success. Functional Ecology.

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2024