Avaldati esimene COST G-BiKE võrgustiku poliitikaülevaade (inglise keeles). Meie töörühmast osalevad G-BiKE võrgustikus Tsipe ja Sabrina. G-BiKE-i eesmärk on arendada…