Avaldati esimene COST G-BiKE võrgustiku poliitikaülevaade

Avaldati esimene COST G-BiKE võrgustiku poliitikaülevaade (inglise keeles). Meie töörühmast osalevad G-BiKE võrgustikus Tsipe ja Sabrina. G-BiKE-i eesmärk on arendada ning ühtlustada erinevaid tööriistu, mis võimaldaks hinnata, seirata ning kaitsta erinevate organismirühmade geneetilist mitmekesisust, ning siduda geneetilise mitmekesisuse ja evolutsioonibioloogia alased teadmised tugevamalt Euroopa Liidu looduskaitsepoliitikasse. Võrgustiku poliitikaülevaade on suunatud kõikides järgmistes EL-i elurikkuse hoidmise ja kaitsmisega seotud regulatsioonides geneetilise mitmekesisuse jälgimise vajadust rohkem esile tooma ning tõstma teadlikkust selle olulisusest. Seetõttu on ülevaade koostatud poliitikakujundajatele, vabaühendustele, kohalikele omavalitsustele ja teistele huvigruppidele arusaadavalt.

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2024