Valmis Eesti mullastiku andmebaas EstSoil-EH

Valminud on EstSoil-EH andmebaas, mis sisaldab Eesti mullastiku infot ja maastikuparameetreid, mis annavad lisainfot nt maakasutuse ja nõlvakallete kohta. Andmebaasi valmimisel osales meie töörühmast Aveliina.

Kuigi Eestis on mullastiku andmeid kogutud juba aastakümneid, ei olnud need süstemaatiliselt korrastatud ja automatiseeritud päringuteks sobilikud. Selle lünga uus andmebaas täidabki. Lisaks on Eesti mullastiku andmed väga detailsed, mis võimaldab andmeid väga mitmekülgselt kasutada.

Loe andmebaasist lähemalt siit ning vaata teadusartiklit andmebaasi kohta siit (inglise keeles).

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2023