Taimede geneetilise materjali vahetus aitab mõista maastike terviktoimimist ning annab viite, kuidas asurkonnad saavad hakkama maastiku- ja keskkonnamuutustega. Sealjuures mõjutavad…