26.–28. aprill tähistab pikaajalisim järjepidevalt toimuv valdkondadevaheline ja -ülene teoreetilise bioloogia mõttekoda 50. toimumiskorda. Kolm päeva kestval konverentsil võetakse vaatluse…