19. augustil kaitses meie töörühma bakalaureuse tudeng Andri Annerviek oma lõputöö pealkirjaga "Soontagana rahvuspargi planeerimine" hindele A. Töö juhendaja on…