Osalesime RMK looduskaitsekonverentsil Narvas

Osalesime töörühmaga RMK looduskaitsekonverentsil, mis toimus 3.-4. novembril Narvas. Aveliina esines konverentsi avava plenaarettekandega ökoloogilise taastamise väljakutsetest ja võimalustest. Iris sai teisel päeval teha koguni kaks ettekannet: maastikumuutuste mõjust nurmenuku geneetilisele mitmekesisusele ja Tsipe ettevalmistatud ettekandega harrastusteadusest nurmenuku näitel. Meie töörühma erinevaid projekte tutvustavate stendiettekannetega esinesid Triin, Elvi, Kristiina ja Elisabeth. Konverentsi teisel päeval korraldasime Aveliina eestvõtmisel töötoa “Kuhu ja milliseid puid Eestis istutada? Pikk vaade”. Töötuba osutus väga populaarseks ja arutelud olid elavad. Konverents andis hea võimaluse suhtluseks teiste teadlastega, keskkonnaametnikega, vabaühenduste esindajatega ja maahooldajatega.

Ettekanded:

Reinula, I. (2022) Maastikumuutuste mõju hariliku nurmenuku geneetilisele mitmekesisusele. Ettekanne RMK looduskaitsekonverentsil. 04.11.2022, Narva, Eesti.

Aavik, T., Reinula, I. (2022) Koos harrastusteadlastega nurmenukkude luurel: tulemused, kogemused ja õppetunnid. Ettekanne RMK looduskaitsekonverentsil. 04.11.2022, Narva, Eesti.

Jürisoo, K. (2022) LIFE-IP projekt "Loodusrikas Eesti". Posterettekanne RMK looduskaitsekonverentsil. 04.11.2022, Narva, Eesti.

Prangel, E. (2022) Giving LIFE to grasslands - restoring biodiversity and ecosystem services. Posterettekanne RMK looduskaitsekonverentsil. 04.11.2022, Narva, Eesti.

Liiv, E. (2022) EcoGrid – üle-eestiline vaatlusalade võrk ökosüsteemide seisundi ja hüvede hindamiseks. Posterettekanne RMK looduskaitsekonverentsil. 04.11.2022, Narva, Eesti.

Reitalu, T. (2022) Organismirühmade vahelised seosed taastatud rohumaadel - BiodivERsA projekti InterRest tutvustus. Posterettekanne RMK looduskaitsekonverentsil. 04.11.2022, Narva, Eesti.

Helm, A. (2022) Ökoloogilise taastamise kümnend ja looduse taastumise sajand: 4 väljakutset ja 5 võimalust. Plentaaarettekanne RMK looduskaitsekonverentsil. 04.11.2022, Narva, Eesti.

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2023