Tsipe kirjutas Postimehes elurikkuse olulisusest põllumajandusmaastikes

Eelmisel nädalal kirjutas Tsipe Postimehes, et elurikkuse kadu ohustab põllumajandusmastikke. Senised Euroopa liidu põllumajandustoetused on pigem soosinud intensiivtootmist, mis aga ei toeta elurikkuse säilimist. Intensiivse tootmisega kaasnevad aina ühetaolisemad maastikud, mis toob kaasa elurikkuse vähenemise. Lisaks on näiteks pestitsiidide jääkide hulk meie muldades kümnendi jooksul kasvanud kümme korda. Elurikkuse ja kestliku põllumajanduse hoidmiseks võiks senisest palju enam kasutada ökoloogilise intensiivistamise võtteid, kus rakendatakse maaharimisvõtteid, mis kasutavad looduse hüvesid ja elurikkust oskuslikult ja säästlikult. Sellisteks võteteks on nt mulla elurikkuse soodustamine, biotõrje ning maastike kujundamine mitmekesisemaks.

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2024