Töörühma selle aasta välitööd juhatasid sisse kasvuhoonegaaside mõõtmine ja biomassi kogumine    

Maastike elurikkuse töörühma välitööde hooaeg on avatud! Aprilli alguses alustas niitudel biomassi proovide kogumisega maastike elurikkuse töörühma doktorant Elvi Liiv. Töö uurimisalal aga on kestnud juba märtsist, mil kasvuhoonegaaside mõõtmisega tegi algust geograafia osakonna keskkonnatehnoloogia kaasprofessor Martin Maddisson. 

 „Lisaks kasvuhoonegaaside mõõtmisele ja biomassi kogumisele mõõdetakse biomassi ka drooniga – viimast teeb rakendusgeoloogia teadur Marko Kohv geograafia osakonnast. Kuna Emajõe veetase on kõrge, saame hetkel välitöid teha kolmest alast kahel ehk Tõrves ja Raadil,“ selgitab Elvi Liiv välitööde sõltumist ilmast. „Kärevere uurimisalal alustame kaks korda kuus toimuvate mõõtmiste ja proovide kogumisega kohe, kui suurvesi taandub.“ 

Kasvuhoonegaaside mõõtmisega seotud välitööd on osa kestliku maakasutuse tippkeskuse (FutureScapes) tegevustest, mille eesmärk on muuhulgas saada parem ülevaade rohumaade rollist kliimamuutuste leevendamisel.

Täpsem teave: 

Elvi Liiv 

elvi.liiv@ut.ee  

Tartu Ülikooli maastike elurikkuse töörühm

J. Liivi 2, 50409, Tartu, ESTONIA

Aveliina Helm / +372 5553 8679 / aveliina.helm@ut.ee
Tsipe Aavik / +372 516 1187 / tsipe.aavik@ut.ee

© TARTU ÜLIKOOLI MAASTIKE ELURIKKUSE TÖÖRÜHM, 2024